สุขภาพ

5 ประโยชน์การคุยกับตัวเอง ที่บอกว่า “คนที่ชอบพูดคนเดียวมักเป็นคนฉลาด”

บางคนอาจคิดว่าคนที่สามารถคุยกับตัวเองได้นั้น ส ม องหรือสภาวะทางจิ ตจะต้องไม่ปกติเป็นแน่

แต่หารู้ไม่ว่าการศึกษาทางด้านจิ ตวิ ท ย านั้นได้มีการค้นพบว่า

การคุยกับตัวเองนั้นมีประโยชน์มากใครที่อย ากรู้ ลองไปดูกันถึงข้อดี มีอย่ างไรบ้าง

1. ช่วยให้ความจำดี

เพราะทำให้เรามีสมาธิอยู่กับเสียงที่เรานั้นพูด และทำให้ความทรงจำดีขึ้นนั่นเอง

2. ทำให้ตัดสินใจได้ไว

คนที่ชอบพูดคนเดียว จะไม่ใช่คนลั งเ ล เพราะการพูดคนเดียว

จะช่วยให้ตัดสินใจ และได้ข้อสรุปที่ไวกว่าคนที่ไม่ค่อยพูด

3. ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี

เวลาที่เราเจอเรื่องเ ศ ร้ าๆ เข้ามาในชีวิ ต การพูดคนเดียว

จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น รู้สึกมีกำลังใจในชีวิ ตมากขึ้นนั่นเอง

4. ทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

การพูดคนเดียวเป็นแร ง ผ ลั ก ดั น ให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ

ได้อย่ างดีขึ้น ช่วยทำให้คุณมั่นใจกับทุกอย่ างที่คุณทำ

5. ทำให้มีสติอยู่เสมอ

เพราะการพูดนั้น หรือพึมพำกับตัวเองออกมา จะทำให้เกิ ดการรับรู้ว่าตัวเองกำลังคิด หรือกำลังทำอะไรอยู่ไงล่ะ

หากรู้อย่ างนี้แล้ว จงพูดกับตัวเองต่อไป เพราะมันไม่ใช่คน โ ร ค จิ ต แต่เป็นคนฉลาดต่างหากล่ะ

 

ขอบคุณ : gangbeauty