ข้อคิด

อ่ านแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะ “แม้จะมื ดมิ ด..ไม่มีวันไหนที่แ ย่เกินไป”

ชีวิตเราต้องพบเจออะไรมากมาย บางวันเป็นวันที่ดี บางวันเป็นวันที่แ ย่ เมื่อเราเติบโตความสุขก็ยิ่งหาย ากมากขึ้น

เพราะหลายอย่ างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม บางวันเราอาจรู้สึกท้อ หมดกำลังใจ

ความฝันที่เคยคิดจะทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำ จนในที่สุดชีวิตของเราก็มีแต่วันที่แ ย่ มากกว่าวันที่ดี แต่ถ้าเราลองมอง

ย้อนกลับมาสำรวจความคิดตัวเอง เราอาจพบว่า เป็นความคิดของเราเองต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกแ ย่ เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวัง แ พ้พ่ าย เสี ยใจ

การมีใครสักคนให้อ้อมกอดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษไม่สำคัญ เพียงแค่อย ากกระตุ้ นเตื อนไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัวมันคือ “อ้อมกอดของตัวเอง”

ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล าดในชีวิต ก่อนที่จะมองหาอ้อมกอดจากใคร

ลองหันมาให้พลั งใจกับตัวเอง ด้วยการกอดตัวเอง บอกตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสี ย มนุษย์ทุกคนทำผิ ด พล าดได้เป็นเรื่องธรรมดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริงและยั่งยืนก็คือ ‘ตัวของเราเอง’ เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด

คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่ แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้

เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโ ศ กเศร้ าเสี ยใจอีกอยู่ดี

แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุกลมหายใจและหากอย ากให้อ้อมกอดตัวเอง

เป็นอ้อมกอดที่เข้มแข็งสร้างพลั งบวกให้กับชีวิตได้ดี ก็ต้องหมั่นสร้างพลั งใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และเราขอนำมาบอกต่อดังนี้

รักในความเป็นตัวเอง บอกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้าง

แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ

หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มันจะช่วยปลุกพลังความมั่นใจและตอกย้ำกับตัวเองได้ว่า “คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน”

มองโ ล กในแ ง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลั ง หัวใจเบิกบาน

มีความสุขอยู่เสมอ และตามกฎแห่งการดึงดูดบอกไว้ว่า “สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน”

ดังนั้นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอน

 

ขอบคุณ : postsod