ข้อคิด

เลิ กโ ง่ได้แล้ว 4 ข้อชี้ชัด คุณคงเป็นได้แค่คนที่เขาคบเผื่อเลือกเท่านั้น

ไม่มีผู้หญิงคนไหนอย าก เป็นที่สองรองจากใคร หรือแม้แต่เป็นที่หนึ่งเพราะถ้าเลือกได้

ใครบ้างจะไม่อย ากเป็นตัวจริง แต่ผู้ชายร้ ายกว่าเสื อ ปากบอกว่ามีคุณเพียงคนเดียว ทั้งที่จริงๆแล้ว คุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาเท่านั้น

4 ข้อ ชี้ชั ด เขามีคุณไว้แค่เผื่อเลือก จะตรงกับคุณแค่ไหนตามไปดูเลยค่ะ

1. เหงาเมื่อไหร่ก็มา

สาเหตุที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์พั งทล าย หลังทะเล าะกัน

ท ริ กสุดเวิ ร์ค ในการเริ่มปลูกต้นรักใหม่กับคนเก่า ให้แ ฮ ปปี้กว่าที่เคยผ่านมาเริ่มต้นความรักใหม่กับคนเก่า ให้ไม่จบลงแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมา

นี่คนนะคะ ไม่ใช่ร้ านสะด วกซื้ อ ที่จะสแ ต น บ ายพร้อมรองรับความเหงาได้ตลอด

คุณจะเห็นหน้าเขาแค่ตอนที่เขาเหงา หรืออย ากเจอคุณเท่านั้น แต่เวลาที่คุณต้องการ เขาไปอยู่ที่ไหน

2. เรียกแฟนไม่เต็มป าก

เขาเคยบอกใครไหมว่าคุณคือคนรัก หรือแม้แต่ตัวคุณเอง กล้าพูดว่าเขาคือแฟนได้เต็มป ากหรือเปล่า

เพราะเขาไม่เคยขอ หรือคุณกำลังคิดไปเอง แค่สถานะยังทำให้ชัดเจนไม่ได้ จะไปหวังอะไรว่าเขาจะให้คุณเป็นตัวจริง

3. คุณไม่มีสิทธิ์ในตัวเขา

ตอนอยู่กันสองคน บอกรักอย่ างนั้น หวงคุณอย่ างนี้ ไม่ชอบให้ใครมาเข้าใกล้คุณ

แต่กลับเป็นตัวเขาเองที่เข้าหาผู้หญิงคนอื่น ส่งสายตาหว่านเ ส น่ห์

แม้บางครั้งคุณจะรู้แต่กลับไม่มีสิ ทธิ์หึ ง พูดมากก็พ าลทะเล าะ ต้องอยู่แบบคนเจี ยมใจ

4. คุณต้องเป็นฝ่ายยอม

ถ้าเขามักจะทำอะไร จะไปที่ไหนโดยไม่บอก ไม่ถาม ไม่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไร

หรือถึงแม้คุณจะง อ น จะเสี ยใจ เขาก็ไม่คิดจะง้อ ง อ นเอง ห ายเอง ต้องเป็นฝ่ายยอมเขาตลอด

แปลว่าเขาไม่คิดจริงจังกับคุณ เพราะคนรักกันเขาจะไม่ทำให้อีกคนต้องลดค่าของตัวเองหรอกค่ะ

“อย่ าไปให้ความสำคัญกับใครบ้างคน หากคุณเป็นได้แค่ทางเลือกของเขาเท่านั้น..”

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y