ข้อคิด

5 ข้อนี้ไปสังเก ตชายหนุ่มที่เข้ามาคุยกับคุณ “จริงจังหรือแค่คั่ นเวลา”

เวลาที่มีผู้ชายมาจี บ ก่อนจะตกลงสานสัมพันธ์กับเขา คุณสาวๆดูจากอะไรบ้าง บางครั้งมันก็อดเกิ ดคำถามขึ้นมาในใจแบบช่วยไม่ได้ว่าเอ๊ะ..

ผู้ชายคนนี้จะจริงจังกับเรามั้ยนะ รักเราจริงๆ หรือเปล่า หรือแค่จี บเล่นๆ

หรือแค่เป็นคนม นุษย์สัมพั นธ์ดี คำถามพวกนี้มันก็คอย วนเวียนอยู่ในหัวตลอดถ้ายังไม่ได้รับคำตอบ

วันนี้เราเลยมีข้อสังเกตมาให้คุณสาวๆไว้เช็ กกันว่า ผู้ชายคนนี้

เขาคิดยังไงกับเรา อย่ าให้ผู้ชายมาหลอกง่าย ๆ ด้วยคำว่ารักคำเดียว เดี๋ยวเราจะพล าดท่ากลับกลายมาเป็นแค่ของเล่นได้ ถ้าอย่ างนั้นคงต้องใช้เคล็ ดลั บทั้ง 5 ข้อนี้มาช่วยตรวจสอบกันหน่อยแล้ว

1. คบกับคุณอย่ างเปิดเผย

เขาเปิดเผย และจริงใจ เวลาที่คบกับคุณก็บอกว่ากำลังคบกับคุณอยู่

ไม่บ่ายเบี่ ยงเพื่อนของเขา หรือครอบครัวของเขาหรือโ ก ห ก ว่าคุณคือเพื่อน แถมยังจริงใจต่อคุณ มีอะไรก็พูดกับคุณตรงๆ

2. ทำมากกว่าพูด

เขาอาจเป็นผู้ชายป ากหนักที่ไม่ค่อยพูดหวานๆ กับคุณแต่เขาแสดงออกผ่านการกระทำว่าเขารักและแ คร์คุณมากแค่ไหน

3. มีความเท่ าเที ยม

หมายถึงเขามองว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันไม่

จำเป็นที่การตัดสินใจทุกอย่ างต้องเป็นเขาเท่านั้นที่ตัดสินใจได้ทุกเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เขาปรึกษาคุณก่อนอย่ างตรงไปตรงมา และรับฟังความคิดเห็นของคุณ

4. ซื่อสั ตย์กับคุณคนเดียว

ถ้าเขารักคุณจริงแน่นอนว่าเขาจะไม่มีวันมองผู้หญิงคนอื่น

เขาจะซื่อสั ตย์ต่อคุณ และรักแค่คุณ ต่อให้มีผู้หญิงเข้าหาเขาก็เลื อกที่จะปฏิเ ส ธไป

5. ในวันที่คุณลำบ ากจะมีเขาอยู่ข้างๆคุณ

ตอนลำบ ากนี่แ ห ละค่ะตัวช่วยในการคัดกร องคนมากที่สุด

รักจริงไม่จริงมันดูได้ตรงนี้ ถ้าต่อให้คุณลำบ ากมากแค่ไหนปัญหามีมากแค่ไหน แต่เขาก็ยังไม่ไปไหน ยังคอยช่วยคุณ

คอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ นั้นก็หมายความว่าเขารักคุณจริงๆ

อย่ าปล่อยให้หลุ ดมือเชี ย ว หา ย าก มากๆ

สาว ๆ ลองเอาทั้ง 5 ข้อนี้ไปสังเก ตชายหนุ่มที่เข้ามาคุยกับคุณดูนะคะ ว่าสิ่งที่เขาทำมันคือการทำดีแบบทั่วไปหรือหวังได้ใจเรากันแน่ แล้ว คร าวนี้เราจะได้ตัดคนที่ไม่จริงจังกับเราทิ้ งไปได้ตั้งแต่ต้นสักที

 

ขอบคุณ : k a p o o k/l a m u n l a m a i