เกร็ดความรู้

หากคิดจะคบหากับใครคิดให้ดีๆ จงใช้สมองคิดไ ต ร่ต ร อ ง ด้วย อย่ าใช้เพียงหัวใจ

ในเวลารักใคร อย่ าใช้แค่ใจ จงใช้ส ม อง ไ ต ร่ ต ร อง ดูด้วย ความรัก สวยงามเสมอ แต่วินาทีที่มันจื ดจาง หมดความหวาน

คุณอาจต้องพบเจอกับความทุ กข์ ท้ อใจ ยิ่งเป็นคนดีถึงยิ่งโดนเอาเปรี ยบ ได้ยินคำว่าทำบุญคนไม่ขึ้นมาตั้งแต่เด็ กโตขึ้นจึงได้รู้ว่าโ ล กนี้มันก็เต็มไปด้วยคนที่

ทำบุญคนด้วยกันไม่ขึ้นทั้งนั้นนะ ทำดีแต่ยิ่งโ ด นเขามองข้ามทำดีแต่สุดท้ายเขาก็ ทำร้ า ยเรา ทำดีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักเรา

แล้วเราจะเป็นคนดีกันทำไมล่ะ เราต้อง ร้ า ย ต้อง แ ร ง ถูกไหมถึงจะอยู่ได้ แล้วก็ต้องเข้าใจว่า

1. โลกไม่ได้ เ ห วี่ ย ง แต่คนดีๆให้มาเจอเรา

เอาจริงๆโลกมันก็ เ ห วี่ ย ง เราไปเจอคนทุกประเภทนะ ดีเกินร้อย เ ล ว เกินล้ๅนก็มี ดีกับเราวันนี้พรุ่งนี้

เ ล ว ใส่เราก็เยอะ และนั่น สิ่งต้องโฟกัสคือเวลาจะทำดีกับใคร อย่าใช้เพียงใจ ใช้ ส ม อ งด้วยเลือกคนที่จะทำดีด้วยนิดนึง

ดูให้มั่นใจนะว่าใครควรจะได้รับความดีจากเราไปแค่ไหน บางทีที่เราทำบุญคนไม่ขึ้น เราอาจเลือกทำไม่ถูпคนก็ได้นะ

2. ไม่เสมอไปว่าทำดีกับใคร แล้วจะได้รับสิ่งดีนั้นกลับมา

ได้ยินมาเยอะว่าความรักความไว้ใจไม่ใช่ร างวัลตอบแทนความดีหรอก เราอย ากให้เขาสนใจเราอย ากให้เขาชอบเรา ไม่อย ากโดนเกลีຢดก็เลยทำดีให้เขา เพราะถูกสอนมาว่าทำดีต้องได้ดี แต่ก็คงใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะ

เพราะงั้นอย่ าทำดีให้ใครดู แต่ให้เราทำดีเพราะมันดีมันถูกและเพราะเรายังเป็นคนดี

บางคนพูดว่าทีพวกทำดีสร้างภๅพมันยังได้ดีเลยหากคิดจะเอาตัวเองไปเทีຢบกับคนกลุ่มนั้น

คงไม่ต้องคิดถึงเรื่องความดีแล้วล่ะ เพราะเราก็รู้ว่าที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย

3. ทำดีได้นะ แต่ต้องไม่ ฆ่ ๅ ตนเอง

อย่ า เ ล ว ถึงขนาดฆ่ ๅคนอื่น และก็อย่ าดีจนฆ่ ๅตัวเอง ทำดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคนจริงๆ

ของเราด้วย ไม่ใช่เป็นความดีความเสี ยสละที่เราจำมาจาก เ ท พ นิ ย า ย

เพราะในชีวิตจริงมันจะเป็นการเปิดทางให้เราโดนเอาเปรีຢบจากคน ไ ม่ ดี คนดีไม่ใช่คน โ ง่

คนดีไม่จำเป็นต้อง ซื่ อ หรือยอม โ ด น ห ล อ ก การทำดีของเราต้องไม่ทำให้ตนเอง เ ดื อ ด ร้อนด้วย

4. ปล่อยให้คนไม่ ดีเป็นบทเรียนที่ดี

คนทุกคนผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อสอนอะไรบางอย่ างให้เรา

บางทีก็เรื่องความรักบางทีก็เรื่องความไว้ใจ เราเองก็สอบ ต ก บ้างผ่านบ้างนั่นเป็นเรื่องธรรมดา ปล่อยมันผ่ านไปบ้าง

ไม่ต้องเก็บเอาคน เ ล ว ทุกคนมาสะสมในหัวหรอก

หน้าที่ของเราคือเรียนรู้และเติบโตจากผู้ที่เข้ามาให้ได้มากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ ดีกว่าสุดท้ายอย่ าทำดีให้พอเพราะมันจะไม่มีทางพอแต่ควรทำให้พอดีคือเป็นผู้ให้และผู้รับที่พอดี

ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน อาจต้องผิ ดหวัง อาจต้องทำใจ แต่อย่ าลืม ว่า ชีวิ ต เริ่มใหม่ได้เสมอ แล้วครั้งต่อไป อย่ าลืมพกหัวใจที่พร้อมที่จะรักเขา และรักตัวเอง ไปด้วยล่ะ มันจะได้ไม่เ จ็บเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา

 

ขอบคุณ : bangpunsara