สุขภาพ

เมื่อเขาเริ่มมีอาการแสดงออก ของสั ญ ญ าณคนหมดรัก ก็อย่ ายื้ อให้เขาอยู่ต่อ

ในทุกๆวันนี้ ชายบางคน ก็อาจไม่ต้องก ารทำร้า ย ความรู้สึกของผู้หญิง ด้วยการบอกความจริง

เกี่ยวกับเจตนาของเขา ไม่มีสถานการณ์ใดที่จะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพราะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบ ลงด้วยความเจ็ บ ปว ด และนี่เป็น สิ่งที่ผู้ชายมักจะทำ เวลาที่พวกเขาไม่สนใจคุณอีกแล้ว

1. เขาไม่สนใจ จนคุณรู้สึกได้

คุณจงเชื่ อสั ญ ช าต ญ าณ แต่หากคุณไม่แน่ใจ ก็จงถามเขา บางทีเขาอาจเปิดใจพูดคุยหรือไม่คุญเลย

ความรักไม่ควรเกิ ดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียว รักควรเกิ ดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายยังไงก็ดี คุณก็ควรเรียนรู้สั ญ ญ าณเห ล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความจริง ที่ไม่อาจรับมือไหว

2. ไม่ได้มี ของข วัญให้

ผู้ชายที่ชอบคุณมัก จะมี ด อ ก ไ ม้ หรืออะไร ก็แล้วแต่ ติดไม้ติดมือมาฝากคุณแต่หากเขายังคงไปเที่ยวกับคุณ เรื่อยๆ ไม่ได้สนใจอะไร

และไม่เคยให้อะไรกับคุณเลยจงควรตระหนั กได้แล้วว่า เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณ

3. ทำตัว ยุ่ งอยู่เสมอ

หากผู้ชายอย ากใช้เวลาอยู่กับคุณ ก็คงไม่ใช่เรื่องย ากอะไร

อาจดูราวกับว่าคุณต้องเป็นฝ่ายนั่งรอให้เขาโท รหาและ

เมื่อเขาต้องการพบคุณคุณก็ควรรีบฉ วยโอกาสนั้นไว้คุณควรใส่ใจกับปฏิกิริ ย าของเขา เวลาที่คุณ ให้เขาออกมาพบคุณ

ถ้าเขาทำท่าที ลังเลก็อย่ าไปสนใจเขาอีกเลย ปล่อยไป

4. เขาไม่มีคำ ถามอะไร

ผู้ชายที่ต้องการทำความรู้จักกับคุณ จะหมั่นป้อนคำถามดีๆ เพื่อดูว่าพวกคุณ

จะเข้ากันได้ไหม ส่วนผู้ชายที่สนใจแค่ ช่วงเวลานี้ ก็จะถามคำถามที่ต่างออกไป

5. ไม่ โท รหาคุณ

หากชายคนนั้น ทิ้งโท รศั พท์ไว้ให้กับคุณ บอกเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก

เพราะเขาจะนั่งรอและปล่อยให้คุณเป็น ฝ่ายวิ่งไ ล่ตาม เพราะนั้นคุณควรเป็นฝ่ายทิ้งโ ท รศั พท์แล้วให้เขาวิ่งไล่ตามคุณดีกว่านะ

6. คุณมักส่งข้ อความ ไปหาก่อนเสมอ

ใช่ว่าผู้ชายทุกคนนั้น จะเป็นเหมื อนกันซะหมดนะ โดยทั่วไปแล้วผู้ชายก็มักจะงั บเหยื่ อที่คุณโ ย น มา

ผู้ชายจะไม่ส่งข้ อความหาคุณ เว้นซะแต่ว่าคุณจะส่งหาเขาก่อนหรือเป็นไปได้ว่ าเขาอาจจะส่งข้ อความหาผู้หญิงอีกคนแทน เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมักจะส่งข้ อความหาเขาก่อน

ลองรอและปล่อยให้เขาส่งหาคุณก่อนบ้าง เพื่อสังเกตว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณ

7. เขากอดคุณ ในวันออก เ ด ท

ชายบางคน อาจต้องการให้ทุกอย่ างค่อยเ ป็นค่อยไป เช่นในการพบกันวันแรก

อย่ างไรก็ดี วิธีกอดก็สามารถบอกได้ว่าเขารู้สึก แบบไหนกับคุณ ฉะนั้นจงเชื่อในสั ญ ช าต ญ าณซะบ้าง

8. ความต้องการของคุณ ไม่มีค่า

ทุกอย่ างจะขึ้นอยู่กับเขา และความต้องการของคุณก็ไม่มีเหตุผล

มากพอที่จะต้องใส่ใจ อันที่จริงความต้องการของคุณ

ก็มีความสำคัญเหมือนๆ กับของเขานั่นแหละ

หากเขาสนใจแต่ตัวเอง ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขา ไม่ชอบคุณ

 

ขอบคุณ : san-sabai