ข้อคิด

5 วิธี เตือนสติคุณ เปลี่ยนนิสั ยให้เป็นคนใจเย็นลง ฝึกความอดทนให้ตนเอง

ในบางเรื่อง ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ อย่ า โวยวาย ไม่แสดงความรู้สึก อะไรออกไปมากมาย

มีความสุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใจ มันไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป อย่ าได้เอาความโก ร ธ เพียง ชั่ ว คร าว

ไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ ต้องใช้สติให้มากขึ้น พิจารณาทุกเรื่องให้ดี ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนตัดสินใจอะไรลงไป

1. ตื่ น อ ย่ างมีส ติ

แทนที่จะตื่นมาแล้วดูข่าวส ารจากโ ซเ ชี ย ลมีเดี ยเป็นสิ่งแรกๆของวันให้เวลาตัวเอง 5-10 นาทีนั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวส ารอื่นๆ

เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่นั้นเป็นไปอย่ างมั่นคง

2. เดิน อ ย่ างมีส ติ

จงเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณร่างกายที่ยังมีกำลังอยู่

มากพอให้สามารถเดินไปได้ขอบคุณถนนหนทางอันสะดวกสบาย

มากพอจนเดินก้าวไปได้และเดินด้วยใจกรุณาด้วยความรู้สึกที่ว่า“อยๅกสร้างแต่รอยย่ำอันงดงามให้กับโ ล กใบนี้”

3. ทำง าน อ ย่ างมีส ติ

ท่ามกลาง ม ร สุ ม งานนั้นและการติดต่อผู้คนมากมายตลอดทั้งวันเราก็สามารถฝึกสติรู้ เ นื้ อ รู้ตัวได้ง่ายๆ

แค่หลับตาลง หายใจเข้าและออกลึกๆ ประมาณ 5 รอบลมหายใจโดยให้สติตามลมหายใจแบบไม่คิดเรื่องอื่นแล้วค่อยกลับไปโฟกัสงานตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

4. กิน อย่ างมีส ติ

บางครั้งเราก็ทานไปด้วยและคุยโท รศั พท์ไปด้วยบางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ทานอาหารทีละคำ

รับรสช าติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้นคือเมื่อไหร่กันล่ะ

5 . ส น ท น าอย่ างมี ส ติ

ฟังอย่างตั้งใจ ฟังโดยไม่คิดตั ดสินคู่สนทนาเปลี่ยนสภาพตนเองให้เป็นเหมือนภาชนะ

ว่างเปล่าที่พร้อมรับฟังผู้คนตรงหน้าขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนักถึงความงดงามนั้นของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สนทนาสื่อสๅรด้วยความรัก ด้วยความหวังดี

ด้วยใจที่อย ากจะสร้างสรรค์ความหมายอันดี ระหว่างกัน

 

ขอบคุณ : คิดสิ