ธรรมะ

7 ข้อที่บอกว่า คุณกับคนรัก ต่อให้เราอยู่คนละฟ ากฟ้ า ก็จะโ ค จ ร มาพบกัน

คนที่เกิ ดเป็นคู่กันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สักวันเวลาก็จะนำพาคุณมาพบกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้รู้ว่าคุณกับคนรักของคุณนั้นเป็นเนื้ อคู่กัน

มาตั้งแต่ช าติป างก่อนหากเราเกิ ดมาเพื่อรักใครสักคน เราจะรู้สึกดีกับเขาอย่ างบอ กไม่ถูก

คนที่เกิ ดมาเพื่อเรานั้นก็คือคนที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุข และคนๆนั่นจะไม่คิดที่จะทำให้เราเป็นทุ ก ข์หรือต้องเสี ยใจเลย นั่นเรียกว่า ‘คู่บุญคู่แท้’ คือคู่ที่เกิดมาเพื่อรักกัน และเป็นชีวิตคู่ของกันและกัน

คุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กัน มาตั้งแต่ช าติปางก่อน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าบุพเพสั นนิว าส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1. คุณและเขาเข้ากันได้ดี

เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแ จกันกับ ด อ กไ ม้เช่น คนหนึ่งมักใจร้ อนเป็นฟื นไ ฟ แต่อีกคนกลับกล า ยเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่ งสายน้ำ

2. คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ

หรือทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง

3. คุณและเขามักมีความคิดที่ค้ล า ยกัน

ประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดียวกันมีใจตรงกันอย่ างบอ กไม่ถูก ในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช่การ พ ย าย ามเลี ยนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

4. แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสน มกันได้เร็ว

เพราะเกิ ดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกัน มานาน ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

5. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้

หรือแม้มีอุ ป ส ร รคใดมาขวางกั้นคุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพั นกัน มากกว่าร่างกาย

6. แม้คุณและเขาจะมีปากเสี ยงหรือทะเลาะกัน ค ร าวใด

ก็ไม่มีทางทิ้ งกันไปไหนพ้ น สุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

7. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุ ก ข์ที่ร่วมกัน

บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่ างไร เป็นสิ่งที่บอ กได้ว่าคุณและเขาใจตรงกัน มานานแล้ว

แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้เนื้ อคู่กัน มาก่อนในช าติที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้

ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ างเข้าอ กเข้าใจและหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้ว

 

ขอบคุณ : verrysmilejung