เกร็ดความรู้

5 ข้อ เกิ ดเป็นผู้หญิงสตรองอย่ าหยุดทำงานหาเงินเอง

เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ คนเราได้หันมาใส่ใจในเรื่องของความสวยความงามมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในเรื่องของรูปร่างหน้าตา แต่หากว่าเรามีหน้าตาที่สวย แต่ไม่มีอาชีพไม่หาเงินเลี้ยงตัวเอง ไม่รู้จักการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ก็ไม่มีค่าอะไร

เมื่อเราเกิ ดมาเป็นผู้หญิง อย่ าหยุดทำงาน และอย่ าหยุดหาเงินเอง เพราะในสังคมปัจจุบันนี้

คนเราจะให้เกี ยรติผู้หญิง หรือคนทุกคน ที่รู้จัก “การสร้างคุณค่าให้ตัวเอง” ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไร ย ากดีมีจนแค่ไหน มีแฟนแล้ว แต่งงานแล้ว สามารถดูแล ได้ดีแค่ไหน นั่นไม่ใช่ส าระสำคัญ สำคัญที่สุดนั่นคือ การที่คุณอย่ าหยุดหาเงินด้วยตัวเอง

การที่เรามีชีวิ ตอยู่ได้ ด้วยการใช้เงินของคนอื่นนั้น มันจะเป็นการทำให้เราเ ค าร พตัวเองน้อยลง และเมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเราเองนั้นไม่มีค่า จนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลย

เราเคยได้รับน้ำเสี ยงชื่นชมจากคนรอบข้างยังไง เราเคยยิ่งใหญ่ เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน

เราลืมไปหมด เพราะเราเคยชินไปแล้วกับการมีชีวิ ตแบบพึ่งพาคนอื่น

ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง อย่ ายอมให้ใครมาเลี้ ยงคุณ อย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวของเราไป

อย่ าทำให้ตัวเองหมดความน่าเ ค าร พ และ อย่ าหมดความเคาร พในตัวเอง

5 วิธีคิดแบบผู้หญิงมีคุณค่า ให้ผู้ชายโ ห ย หาอย ากจั บจอง

1. ดูใจไปก่อน ไม่รีบร้อนจะเป็นแฟน

คุณต้องไม่เร่งเร้าในความสัมพั นธ์ ไม่ว่าใครที่เขามา คุณละไว้ให้อยู่ในฐานะเพื่อนก่อน

ใจเย็นๆ ค่อยๆ ดูันไปย าวๆ อย่ าเพิ่งรีบตัดสินใจ ผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายต้องรอคอยเพื่อให้ได้คุณมา คือผู้หญิงที่มีคุณค่าที่สุดเลย

2. หล่อแล้วไง ดูที่นิสั ยมากกว่า

คุณต้องเลิ ก หลงใหลในรูปลั กษณ์ภายนอกของผู้ชายได้แล้ว ให้คิดไว้เลยว่า หล่อแล้วไง

นิสั ยดีหรือเปล่า เอาไว้เลย คุณต้องปรับมามองคนที่จิตใจมากกว่าหน้าตา เพราะผู้หญิงที่เอาแต่กรี๊ ด กร๊ าด

วิ่งตามผู้ชายหล่อๆ มันดูไม่น่าค้นหาสักเท่าไหร่น่ะสิ

3. ภูมิใจในตัวเอง

เริ่มต้นจากการที่คุณสาวๆ ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน ภูมิใจในข้อดีของตัวเองให้มากๆ

แล้วความมั่นใจมันจะฉ ายแ ว ว ออกมาให้พวกเขามองเห็นเอง

ขอบอกเลยว่าพวกเขาจะต ก หลุ มรักผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นที่สุด ไม่มัวแต่ด ร าม่าว่าตัวเองไม่ดีพอ หรือต่ำต้อยด้อยค่าไปกว่าใคร

4. ไม่ยอมขึ้นเตี ยงกับใครง่ายๆ

คุณต้องไม่ปล่อยตัวเรื่องอย่ างว่าเด็ ด ข าด คิดไว้เลยว่าก่อนที่คุณจะมีความสัมพั นธ์ลึกซึ้งกับใคร

คุณต้องรู้จักเขานานพอเสี ยก่อน ต้องมั่นใจว่าจะปลอดภั ยทั้งทางจิตใจและร่างกาย คุณสามารถจะรู้จักผู้ชายได้โดยไม่ต้องเปลื องร่างกายเลยด้วยซ้ำ หากเขาจริงจังกับคุณ

5. ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว

การที่คบกันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา คุณเองก็ต้องการจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงบ้าง

พูดคุยกันในเรื่องที่คุยได้เฉพาะกับผู้หญิง เขาก็เช่นกันต้องการไปสั ง ส ร รค์กับเพื่อน

หรือแม้แต่ใช้เวลาว่างเท่าที่เขาต้องการ แต่ต้องไม่ใช่ละเลยคุณ แต่คุณอาจจะมีส่วนร่วมในกิ จ ก ร ร มกับเขาบ้าง หากไปจุ กจิ กกับเขามาก คุณจะโดนข้อหาเป็นผู้หญิงที่ไ ร้ค่าทันที

 

ขอบคุณ : gangbeauty