ข้อคิด

8 สิ่งที่ทำให้รักมาถึงทางตัน ที่ภรรย าสามีต้องอย ากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่น

ชีวิ ตหลังแต่งงานของแต่ละคู่ล้วนแตกต่างกันไปไม่ซ้ำกัน บางคู่รักกันยิ่งขึ้น บางคู่ก็จื ดจางลง

และนี้คือ 8 สาเหตุทำทำให้ครอบครัวไม่เป็นครอบครัวอีกต่อไป ไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นฉนวนของเรื่องได้บ้าง

1. ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจ

คนเราเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างต้องดูแลใส่ใจกันให้มาก

ยิ่งเมื่อแต่งงานแล้วนั้นการดูแลเอาใจใส่กันยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

เพราะสำหรับบางครอบครัวที่มีลูกแล้ว

ในบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับลูกจนละเลยการดูแลสามีหรือ ภ ร ร ย าของตัวเองก็เป็นได้

2. ไม่มีเวลาให้กัน

เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวควรมีให้กัน ซึ่งยิ่งหลังแต่งงานไปแล้วยิ่งไม่ควรเอาเวลาไปให้ความสำคัญกับอย่ างอื่น

จนลืมให้เวลากับครอบครัว เพราะว่า เมื่อไหร่ที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวจะทำให้ครอบครัวห่ างกัน

จนเกิดข่องว่างในครอบครัว และทำให้คนอื่นมาแ ท ร ก กลางได้นั่นเอง

3. ไม่ได้รับความสบายใจ

ใครๆ กลับบ้านก็อย ากจะได้ความสบายใจทั้งสิ้น หากกลับมาแล้วเจอแต่เรื่องเ ค รี ย ดๆ

ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกไม่อย ากกลับมาเจอเรื่องราว

อะไรแบบนี้ นั่นอาจจะทำให้รู้สึกไม่อย ากกลับบ้านมาเจอกับอะไรแบบนี้อาจจะทำให้อย ากออกไปหาความสบายใจข้างนอกแทนนั่นเอง

4.ไม่ได้กุ๊ กกิ๊ กกับคนรักเลย

หลังแต่งงานกันไปแล้ว แม้จะมีลูกแล้ว แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องให้ความสำคัญเหมือนเดิม

เพราะความต้องการในส่วนนี้ต้องให้คนรักมาเติมเต็ม ซึ่งห่างบกพร่ องไปแล้ว

เขาใจแตกออกไปหาความสุขตรงนี้เติมเต็มจากข้างนอก คุณจะเสี ยใจเอานะคะ

5. ไม่ได้รับความสำคัญ

หลังแต่งงานกันไปแล้วคู่รักส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกันลดลงซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรจะมีมากขึ้นเสี ยด้วยซ้ำ

แต่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยอาจทำให้รู้สึกว่าความสำคัญมันลดลงแต่นั่นเป็นสั ญ ญ าณไม่ดี ที่จะส่งให้เกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักตามมาได้ในภายหลัง

6. ไม่ได้รับความเข้าใจ

เมื่อทำงานกลับมาถึงบ้าน บางครั้งอาจจะเหนื่ อยล้ าหรือตึ งเ ค รี ยดมาจากนอกบ้าน

สิ่งหนึ่งที่สามีภ ร ร ย าควรทำให้กันคือเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆ เพราะว่าจะทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้าน ทำให้รู้สึกว่าอย ากจะกลับบ้านมาเพื่อพบเจอคนในครอบครัว

7. ไม่ได้รับบรรย าก าศแห่งความสุข

หมั่นสร้างบรรย าก าศในบ้านให้ดูมีความสุข เช่น บ้านสะอาดสะอ้านน่าอยู่ มีรูปภาพหรือเรื่องราวความสุขต่างๆในบ้าน ให้มองแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอยู่รอบๆ ตัว

ทำให้บ้านน่าอยู่และรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเมื่ออยู่ในบ้าน

8.ไม่ได้ทำกิ จ ก ร ร มร่วมกัน

หลังแต่งงานแล้วนั้นบางคู่เอาเวลาไปการทำงานหาเงินหรือดูแลบ้านจนไม่มีเวลา

ทำกิ จ ก ร ร มร่วมกันในครอบครัวนี่เป็นปัญหาที่คู่รักหลายๆ คู่ต้องเผชิญ

หลังแต่งงานเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกน้อยแล้วนั้น

มักจะเจอปัญหาที่ครอบครัวไม่ค่อยได้ทำกิ จ ก ร ร มร่วมกันเท่าไหร่

กิ จ ก ร ร มที่ทำได้บ้าน เช่น ดูหนังเรื่องโปรด หรือเข้าครัว ทำอาหารร่วมกัน

หลังแต่งงานเป็นสามีภ ร ร ย ากันแล้ว ยังไงก็ต้องซื่อสั ตย์ต่อกันไม่ว่าจะบกพร่องเรื่องไหนก็พูดคุยกันให้เ ค ลียร์ ปรับเข้าหากัน อย่ าให้มีเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยจนครอบครัวพังเลยนะคะ

 

ขอบคุณ : akerufeed