ข้อคิด

10 วิธีเปลี่ยนตัวเอง คิดแบบใหม่ให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

1. คิดบวก

ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องลบใดๆ ในชีวิต ไม่ว่าจากเหตุการณ์ผู้คน หรือสิ่งที่คุณไม่คาดคิด

พ ย า ย ามคิดบวกและมองในแง่บวกของสิ่งที่เกิ ดขึ้น นั่นจะนำไปสู่การกระทำและผลลั พธ์ที่เป็นบวกในชีวิ ตคุณ

2. เตรียมตัว

ชีวิตเต็มไปด้วยเ ซ อร์ไ พ รส์ โอกาสจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้น

เตรียมตัวให้พร้อมรวมทั้งอุ ป ส ร ร ค ก็เช่นกัน คุณต้องมี M i n d s e t ที่แ ก ร่ งพอที่จะผ่านมันไปได้

3. เข้าใจ

เข้าใจตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนที่เ พ อร์เ ฟ คต์ เข้าใจในความคิด

การกระทำ และความแตกต่างของคนอื่น เข้าใจในสิ่งต่างๆ

ที่เกิ ดขึ้น การจะแก้ปัญหาในชีวิ ต คุณต้องเริ่มจากการเข้าใจก่อน

4. เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในชีวิต แม้จะย ากและท้ าทาย แต่คุณต้องทำให้ได้

5. ลืม

การจะเริ่มชีวิ ตใหม่ คุณต้องทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง

ไม่ว่าคุณเคยผ่านอะไรมา เคยพลาดอะไรไป หรือเคยล้ มเ ห ล ว มากี่ครั้ง เรียนรู้จากมัน แล้วลืมซะ

6. โฟกั ส

ตั้งเป้าหมาย เลือกสิ่งที่คุณต้องการ และโฟกัสกับมันจนกว่าจะสำเร็จ

อย่ าให้ความคิดลบ อารมณ์หรือคำพูดของใครก็ตามมาทำให้คุณวอกแวกและเสี ยโฟกั ส

7. กล้ าเสี่ ยง

ถึงเวลาตัดสินใจทำหลายสิ่งที่คุณอย ากทำ เพราะถ้าคุณไม่กล้าเสี่ ยงจะมีหลายสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ

จำไว้ว่าการเสี่ ยงคือโอกาสเดียว ที่คุณจะได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และเติบโตขึ้น

8. ยอมรับ

ยอมรับสิ่งที่เกิ ดขึ้นแล้ว เพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้

ยอมรับข้อบก พร่ องของตัวเอง และแก้ไขให้ดีขึ้น ยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต และหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับมัน

9. สงบ

เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และเรียนรู้ที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้

นั่นคือตัวเอง ฝึกที่จะนิ่ง ใช้สติและเอาชนะอารมณ์ตัวเองในทุกสถานการณ์

10. พ ย าย ามให้เต็มที่

ลุยให้เต็มที่ เชื่ อมั่นในตัวเอง และจัดเต็มในทุกสิ่งที่ทำตั้งความคาดหวังให้สูง

และทำให้ดีที่สุด ไม่สำคัญว่าผลลัพธ์เป็นยังไง แค่อย่ ายืดหยุ่นให้ตัวเองมากไป ปีนี้คุณต้องบ้ าและสำเร็จกว่าปีที่ผ่านมา