ข้อคิด

9 นิสั ยสามี เมื่อได้ครอบครองแล้ว ก็ดูแลเขาให้ดีๆ กอดเขาไว้ให้แน่นๆ

และนี่คือ 9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้คว้ายอดเทพบุตรไปครองแล้ว รักษาเขาไว้ให้ดีล่ะ

1. เขาเสมอต้นเสมอปลาย

ถ้าสามีคอยดูแลไปรับไปส่งอย่ างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ช่วงโปรแรกๆ

ที่รู้จักกันจวบจนชีวิ ตหลังแต่งงานก็ไม่เปลี่ยนแปลง

นั่นแสดงว่า เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมจะดูแลคุณได้ตลอดชีวิต

2. ไม่เกี่ ยงงานบ้าน

บอกเลยถ้าคุณได้เจอคุณพ่อบ้านที่อาสาช่วยงานบ้าน

ช่วยเลี้ยงลูก ไม่เกี่ยงว่าต้องซักผ้า รีดผ้า ล้ างจาน

ทำความสะอาดบ้าน นี่แหละถือเป็นของขวัญในชีวิ ตเลยล่ะ ซึ่งมันก็ช่วยทำให้ทะเล าะกันน้อยลงด้วยนะ

3. รับฟังความคิดเห็นของภรรย า

คุณคงเป็นคนที่โชคดีมาก หากคุณและสามีคิดเห็นตรงกันอยู่เสมอ

เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะเรื่องของ

ครอบครัวต้องใช้สามีภรรย าร่วมกันตัดสินใจ ขณะเดียวกันถ้าเขารู้ข้อผิดพลาดของตัวเองยอมเอ่ยปากขอโท ษมากกว่าการทะเล าะกัน

คุณจะยิ่งโ ช คดีเป็นสองชั้นเลยล่ะ

4. ช่วยคุณดูแลลูก

บางคนโ ช คดีสามีดูแลดี๊ดีตั้งแต่ตอนท้อง และสิ่งที่พิสูจน์ว่า คุณมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยู่เคียงข้างก็คือสามีจะช่วยดูแลลูก

ไม่ปล่อยให้คุณเลี้ยงดูลูกตามลำพัง โดยเฉพาะช่วงแรกเกิดที่คุณแม่หลังคลอดนั้นแสนจะเหน็ดเหนื่อย แถม ท าร กแรกเกิ ดก็ร้ องไ ห้จ้าตลอดทั้งคืน

5. เขาทำให้คุณยิ้มได้เสมอ

แม้ว่าจะเคร่งเครียดกับชีวิ ตมากมายแค่ไหน

เขาจะเป็นคนรับฟังและดึงคุณขึ้นมาจากหุ บเ ห วแห่งความเศร้าได้เสมอ

พร้อมแปรเปลี่ยนความทุ กข์เป็นเสี ยงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้คุณและครอบครัว

ความอารมณ์ขันของเขาจะช่วยเยี ยว ย าให้คุณมีความ

สุข เมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆ สุขภาพจิตก็จะดี ยิ่งตอนท้ อง ยิ่งอารมณ์ดี ลูกออกมาก็จะสุขภาพจิตดีไปด้วย

6. เขาให้พื้นที่ส่วนตัวแก่คุณ

คำว่าครอบครัวต้องมีความไว้เนื้อเชื่ อใจ ไม่ควรหึงหวงโดยไ ร้สาเหตุ ไม่ควรงี่เง่ าอย่ างไ ร้เหตุผล

ขณะเดียวกันภรรย าก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับสามีด้วย ที่สำคัญที่สุด

อย่ าลืมพื้นที่ส่วนรวมของเราและหมั่นทำกิจก ร ร มครอบครัวอย่ างพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก ให้สม่ำเสมอ

7. สนับสนุนคุณอยู่เสมอ

สามีที่ดีจะสนับสนุนคุณและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไร

เขาจะไม่กี ดกัน ไม่พูดจาบั่ นทอนกำลังใจหรือทำให้คุณรู้สึก ว่าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จได้

เขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการเดินทางคอยให้คำปรึกษาด้วยเหตุผล ให้กำลังใจ

และยินดีกับสำเร็จของคุณรวมถึงคอย ป ล อ บโยนคุณในย ามพ่ ายแ พ้ด้วย

8. ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย

หากคุณเคยผ่านช่วงเวลาร้ า ยๆ ในชีวิต แต่เขาก็ยังอยู่ข้างๆ เป็นที่พักพิงให้คุณได้รู้สึกปลอดภัย

คอยช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย พร้อมที่จะร่วมทุ กข์ ร่วมสุข ร่วมฝ่าฟันเคียงข้างในวันที่คุณทุ กข์ใจ

ร่วมยินดีในวันที่คุณสุขใจและอยู่ข้างๆ ไม่เคยห่างไปไหน

และทำให้คุณสามารถนอนหลับสนิ ทได้ทุกคืนเมื่อมีเขาอยู่ข้างๆ ก็ไม่มีอะไรสำคั ญไปกว่านี้แล้ว

9. เขารักเดียวใจเดียว ซื่อสั ตย์สุดๆ

สังคมนอกบ้านเต็มไปด้วยผู้หญิงสวยๆ น่ารักๆ มากมาย

แต่สามีผู้น่ารักของคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนหรอกว่าผู้หญิงคนอื่นจะสวย

หรือดูดีมากแค่ไหน เพราะผู้หญิงคนเดียวและสวยที่สุดสำหรับเขาคือคุณ และเขาจะไม่มีทางนอกใจคุณเด็ ด ข าด

 

ขอบคุณ : women.mthai