ข้อคิด

ดึ งสติกลับมาให้ได้ หากรู้ตัวกำลังหลงรักแฟนคนอื่นอยู่

เรื่องของความรู้สึกห้ ามกันไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ที่ไป รักแฟนคนอื่น หรือรักคนที่มีครอบครัวแล้ว

ความรักของคุณจะต้องแ ซ บซ่ าเหมือนผ่ๅใจแล้วโ รยพริ กกะเ ก ลื อใส่ซ้ำ

ไม่มีใครอย ากทำผิ ดแบบนี้หรอก ถ้ารู้สึกไม่ดีก็จงถอยออกมา เง ยหน้ายอมรับความจริง และลองทำตามคำแนะนำของเราดู เผื่อว่ามันจะทำให้จบเร็วๆ แบบที่ไม่ต้องเจ็ บเรื้ อรัง

1. เก็บไว้เป็นบทเรียน

แม้ความรักของคุณและเขาอาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนัก แต่คุณอย่าโท ษตัวเอง

อย่ าดูถูกและลดคุณค่าของตัวเอง เก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียน และอย่ ากลับไปทำแบบนี้อีก เพราะรักครั้งใหม่ที่สดใสยังรอคุณอยู่

2. ยอมรับความจริง

ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับว่าคุณกับเขามีสถานะอะไร ถ้าเขาคบกับคุณ แต่ก็ยังมีผู้หญิง

อีกคนรออยู่ที่บ้ๅน นั่นก็ไม่ใช่สั ญญ าณที่ดีของความสัมพั นธ์แล้วล่ะ

คุณควรถามใจตัวเองว่าจะยอมรับสภาพการรักแฟนคนอื่นแบบนี้ไปได้อีกนานไหม

ในเมื่อเขายังแ อ บมีกิ๊ กเป็นคุณได้ ในอนาคตเขาก็อาจจะทิ้ งคุณไปหากิ๊ กคนถัดไปก็ได้เหมือนกัน

3. หาแฟนใหม่

ตร าบใดที่ยังหายใจ ตราบนั้นหัวใจก็ยังทำงานได้ผู้ชาย โ ส ดและดีไม่ได้มีคนเดียวบนโ ล ก

ลองเปิดตา เปิดใจ เปิดรับคนใหม่ๆ เข้ๅมาในหัวใจบ้ๅง ไม่แน่คุณอาจเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกก็ได้

4. ติตัวอออกห่ าง

ถ้าเขายังตามมาให้ความหวังกับคุณอยู่อีก หรือพ ย าย ามยื้ อคุณไว้ ห้ามกลับไปเด็ ด ข าด

หนีหน้าเขาไปให้ไกลที่สุด ตัดขาดจากเขาทุกช่องทางได้เลยยิ่งดี

จำไว้ว่าถ้าคุณกลับไป คุณก็จะไปหล งอยู่ในวังวนเดิม ปิดการสื่ อส ารทุกช่องทาง ที่สำคัญอย่ าโ วยว ายเรื่องราวหรือตั ดพ้อชีวิ ตในโ ซเชี ยลเป็นอันข าด

เพราะมีแต่โหมกระพื อความดร าม่ าอันล้ นหล ามของคุณให้ลุ กโ ช น

5. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

หากไม่รู้จะตัดใจจากอาการแอบรักคนมีเจ้าของได้อย่ างไร

ก็จงคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเสี ยบ้าง หากเรามีคนรักที่รักมาก แล้วดันมีมือที่สามเข้ามาแ ท ร ก กลาง

เพื่อแ ย่งคนรักไปจากเรา เราจะเสี ยใจมากแค่ไหน แน่นนนว่าหากเราไปทำเรื่องเ ล วร้ ายแบบนี้กับคนอื่น

ผู้หญิงคนนั้นก็คงรู้สึกไม่ต่างไปจากเราแน่นอน ถามตัวเองดูสิว่า แล้วเรายังจะทำอีกหรือ

 

ขอบคุณ : thatlikegood