ข้อคิด

คนที่ไม่ชอบเรา ลึกๆ แล้ว เขาอิ จ ฉฉ าคุณ ให้ทำแค่ 4 ข้อพอ

เวลามีคนไม่ชอบคุณ อย่ าแ คร์ไปเลย แค่จำไว้ว่า คนที่ดีกว่าคุณจะไม่มีเวลา “มาจ้องจั บผิ ดคุณหรือไม่มีเวลา อิ จ ฉ าใครได้หรอก” เพียงเท่านี้

คุณก็รู้แล้วว่า คนๆ นี้ ไม่มีค่าพอ ที่จะต้องไปสนใจใส่ใจ ยิ่งคุณตอบโต้ มันกจะยิ่งไปเข้าทางเขาปล่อยไปเถอะ เราเปลี่ยนความคิด เขาไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเอง เดินออกจากคนประเภทนี้ได้

1. จงแสดงน้ำใจ

และไม่ว่าจะยังไง คนเราทุกคนควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ

การแสดง น้ำใจไม่จำเป็นต้องสน ว่าคุณจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไม่ แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติ

ต่อคุณต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนพฤติก ร ร มของพวกเขาเอง คนไ ร้น้ำใจนั้น

ส่วนใหญ่มักจะ ทำตัวไ ร้น้ำใจกับทุกคน ใครต่อใครจะรับรู้ได้เองว่า เขามีนิสั ยอย่ างไรบ้าง ทุกคนจะได้รู้เอง

2. เมิ นเ ฉ ยใส่ไปเลย

พูดอะไร หรือทำอะไรให้ พวกเขา ก็ยังไม่ชอบเรา

เพราะงั้นอย่ าไปใส่ใจเลย ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจ อย่ าเก็บมันมาคิด

ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขเถอะ เพราะท้ายที่สุด พวกเขาก็จะเห็นเอง ว่าคุณเก่งแค่ไหน ไม่มีใครทำอะไรได้

3. อวยพร ให้เค้าจากใจ

ทุกคนไม่ว่าใคร ก็ หนีคำวิจารณ์ ไม่พ้ นหรอก ดังนั้นคุณอย่ าคิดมากไป

จงเมินเฉยใส่พวกเขาและ หากอวยพรให้พวกเขาได้

จงทำซะ คำพูดร้ ายๆ ก็จะย้อนกลับ ไปหาผู้พูดเอง

หากพวกเขาไม่รับ คำอวยพรนั้น ก็จะวกกลับมาหาคุณเอง

4. ให้เราทำความเข้าใจ

คนที่เขาทำตัวแบบนี้ มักจะมีปัญหา และปฏิเ ส ธที่จะแก้ไข

สาเหตุที่พวกเขาไม่ชอบคุณ อาจเป็นเพราะ พวกเขาไม่พอใจ

ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ หรือในสิ่งที่ตัวเองมี แล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบ

ชื่นชอบในตัวคุณไง เพราะนั้น พอพวกเขา มีปัญหากับคุณ แต่จงเข้าใจว่า มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย

แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง ลองคิดในมุมมอง ของพวกเขาแทนที่จะ ตอบโ ต้กลับ คุณอาจจะสงส ารพวกเขาแทนก็เป็นได้ ทำความเข้าใจให้ดี

 

ขอบคุณ : san-sabai