เราสองคน พ ร มลิขิ ตให้เกิ ดมาเป็นคู่ชีวิต หรือเกิ ดมาเพื่อเจอชดใช้กร รม

คงจะเคยได้ยินคำว่าคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันหรอกนั้นเห็นจะเป็นจริงได้ เพราะมีหลาย ๆ

คู่เลยที่อยู่ไกลกันสักเพียงไหนโ ล กก็ยังคงเหวี่ ยงมาให้ต้องเจอกันอยู่ดี ในชีวิตคนเรานั้นช่วงเวลาต่างนำพาให้ต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย

แต่มันไม่ง่ายนักที่จะเจอคนที่พร้อมจะเคียงข้างไปกับเราจริง ๆ ความรัก

ความผูกพันมันมีหลายรูปแบบ หากจะเอารูปแบบของคนรักที่จะเป็นคู่ชีวิตจริง ๆ นั้นมันจะต้องไปด้วยกันหลาย ๆ อย่ าง โดยเฉพาะการมีเหตุผลและการเข้าใจกันและกัน..

ดังคำสองคำนี้ มันต่างกันมาก คู่แท้ หรือ คู่เ วรคู่กร ร ม เกิ ดมาเพื่อชดใช้กร ร มที่เคยทำต่อกัน ทุกคนสามารถ

เลือกที่จะมีชีวิตคู่ได้ แล้วมันจะมีสักกี่คนกัน ที่จะเลือกแล้วเจอ คู่ชีวิตที่ดี และคู่ชีวิตที่แท้จริง

บางคนมีชีวิตคู่ เหมือนความรักทั่วไป ดูกันไปเรื่อยๆ ใช่ก็คือใช่

ไม่ใช่ก็ต่างคนต่างไป แต่คู่ชีวิต คือ คนที่ตั้งใจจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต ทะนุถนอมเรา

ไม่ว่าจะเกิดอะไร ก็ไม่จากเราไป เป็นมากกว่าคู่ทั่วไป เป็นพี่เป็นน้อง เป็นคนรัก เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างให้เธอ ยอมรับในตัวตนทั้งในด้าน ดี หรือ ไม่ดี

ของเราได้ แล้วมันให้คำจำกั ด ความที่ลึกซึ้งมากมาย ใจสองดวงที่พย าย าม

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว หาใช่เพราะ ความสวย ความหล่อ หรือความรวย

แต่มันคือความรัก ที่มาจากหัวใจของทั้งสองฝ่ายไม่สำคัญเลยว่า จะเจอกันช้าหรือเร็ว

ไม่สำคัญเลยว่า ต้องดูกันนานมากมาย จึงจะค่อยคบกัน เพราะหากว่าความรู้สึกบอกว่า

เรารักคนนี้ ก็คือรัก รู้จักกันไม่นานแต่เลือกที่จะคบกันเร็ว ไม่แ ป ล ก หรอก

เพราะเราเลือกที่จะรักไงล่ะ แม้ว่าจะช้าจะเร็วสุดท้าย ปลายทางก็ยังเป็นคนๆ นี้ คุยกันไม่นาน

แต่รักกันนาน บางคนคุยกันนาน ดูใจกันนาน เมื่อคบกันไม่นาน ก็เลิ กกันไป..

บางคนคุย แล้วไม่ใช่ก็หายไป ต่างคนต่างไป จนุถึงวันนี้ เราเจอหรือยังคนที่อย ากให้เป็นคู่ชีวิตของเรา

คนที่เราอย ากอยู่ใกล้ๆ เขาตลอด ทุกเวลา คนที่เราอย ากให้เขาเป็นทุกอย่ างในชีวิตเรา

คนที่เราอย ากจะรักด้วย ทั้งหมดใจ ของเราที่เรามี คนที่เราหันไปสบตา แล้วโ ล ก มันหยุดหมุน

คนที่เราอยู่ใกล้ทุกครั้ง หัวใจยังเต้นแ ร งอยู่ร่ำไป คนที่เราอย ากดูแล ไม่ว่าเขาจะสุขหรือจะทุ กข์..

คิดจะรักกัน ไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน กี่ปี เวลาและระยะทางไม่สำคัญ

เวลาต่อจากนี้ต่างหาก ที่สำคัญ เพราะหากคนสองรักกัน

ยังไงมันก็รักกัน แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่รักกันแล้ว ยังไงมันก็ต้องจบลงอยู่แล้วล่ะ

เคยรู้บ้างไหม ว่าทำไมบางคนเขาจึงเลือกที่จะบอกรักเราทุกวัน เขาไม่ได้พูดเพื่อให้เรารู้สึกดีหรอกนะ

แต่เขาพูดนั่นเพราะว่ามันมากจากความรู้สึกรักจริงๆเราไม่ได้ต้องการให้ทุกๆ คนมารักเรา แต่เราต้องการแค่ใครสักคน ที่รักเรา อยู่ด้วยกันไปจนแ ก่เฒ่า