8 นิสั ย ผู้หญิงมีเสน่ห์ “การอยู่แบบมีสติ ใครๆ ก็อยๅกเข้าหา”

1. ไม่เรียกร้องความสนใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มักไม่เรียกร้องความสนใจโดยการโอด คร วญ หรือเปิด เ ผ ย เรื่องราวของตัวเอง ในพื้นที่สาธ ารณะอย่ างโ ซเชี ยล

เพราะการเปิดเผ ย เรื่องบางเรื่อง อาจทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านลบ จงดำรงตนให้เป็นเสมือนด อ ก ไม้ป่ า ลึกลับ น่าค้นหา งดงามและเปี่ ยมเสน่ห์

2. มีงานอดิเรกส่วนตัว

สาว ๆ ที่มีความแ อ คที ฟในตัวเองจะมีงานอดิเรกที่น่าสนใจเป็นของตัวเอง เช่น การถ่ ายภ าพ

เขียนหนังสือหรืออกไปเป็นอาสาสมั ครต่าง ๆ ผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นนักกิ จ ก ร ร มตัวยงไม่อยู่นิ่งและสามารถให้ความสุขกับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่ าง

ดีซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจอย่ างหนึ่งที่ผู้ชายชอบอีกด้วย

3.. รู้จักควบคุม อ า ร ม ณ์ ความรู้สึก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เวลาเสี ยใจมักไม่ฟูมฟาย เมื่อดีใจก็ไม่กระโดดโลดเต้นจนเกินงาม

เพราะการกระทำเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้

ตรงกันข้าม ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มักเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นเวลาพวกเขา ทุ ก ข์ ใจมากกว่า

4. สง่างามและมีความมั่นใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาสวยหรือสมบูรณ์แบบไปทุกด้าน

แต่คือคนที่มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักที่จะมองข้ามจุดด้ อ ย และดึ ง จุดเด่นของตนเองออกมา รู้จักวางตัวอย่ าง งามสง่า

รวมถึงรู้จักเลือกเสื้ อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองได้เช่นกัน

5. ไม่ นิ น ท า คนอื่น เป็นคนช่ างเ จ ร จๅกับคนvี้นิ น ทๅแตกต่างกัน คนช่างเจรจา คือ ผู้ที่มีวๅทศิลป์พูดให้ถูกกาลเทศะ

แต่คนvี้นิ นทๅ คือคนที่พูดเพ้อเจ้อ ไ ร้ ส า ร ะ นับเป็นการลดเสน่ห์ของตนเองอย่ างมาก ซ้ำร้ า ย ถ้าสิ่งที่พูดต่อๆ กันไปไม่ใช่เรื่องจริง

ความน่าเชื่อถือที่มีก็จะลดลงไปด้วย ฉะนั้นแล้ว ใครที่คิดว่าตนเองกำลังนิ นทๅผู้อื่นอยู่ล่ะก็ คงต้องปรับเปลี่ยนนิสั ยกันโดยเร็ว

6. เป็นตัวของตัวเอง

ผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองจะมีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิง ที่พ ย าย ามเป็นคนอื่นและที่สำคัญคือผู้ชายมักดูออกว่าผู้หญิงที่เค้ากำลังสนใจอยู่นั้นเป็นอย่ างไร

ถ้ากำลัง พ ย าย ามที่จะเป็นคนอื่นอยู่ล่ะก็เลิ กคิดได้เลยค่ะ

แล้วใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแทน ถ้าเค้าสามารถรับความเป็นคุณความเป็นตัวตนของคุณได้จริง ๆ

คุณก็จะมั่นใจในการพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปมากกว่าจะมานั่งเ สแ ส ร้ งให้เหนื่อยตัวเองนะคะ

7. เป็นนักสื่ อส ารมือฉมัง

นักสื่ อส ารที่เก่งกาจต้องมีความคิดเป็นระบบและชัดเจนด้วย

โดยความคิดเหล่านี้จะถ่ายทอดผ่านคำพูดอันฉะฉ าน เปี่ ยมไปด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีบุ คลิ กเช่นนี้ย่อมดูมีเสน่ห์มากกว่า

คนที่พูดไม่ได้ศัพท์ สื่อส ารไม่รู้เรื่องเป็นไหนๆ

8. รวยรอยยิ้ม

รอยยิ้มนับเป็นตัวช่วยเสริมเสน่ห์ที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาจากที่ไหน เพราะเราสามารถสร้างขึ้นเองได้

รอยยิ้มเป็นเสมือนมิตร ถ้าคุณเดินไปตามท้ องถนนเห็นผู้หญิงที่สีหน้ายิ้มแย้มกับผู้หญิงที่ทำหน้าตา บึ้ ง ตึ ง

ทั้งคุณและคนส่วนใหญ่ก็คงเลือกทักทๅยผู้หญิงที่ยิ้มแย้มใช่มั้ย

ฉะนั้น ลองยิ้มให้ตนเองและคนรอบข้างทุกๆวัน เพียงแค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์ดึ ง ดูดผู้คนรอบข้างได้แล้ว

 

ขอบคุณ : คิดเป็น