เกร็ดความรู้

จะมีรายได้มากแค่ไหน คุณก็ยังไปไม่ถึงความรวย ถ้ายังติด 6 นิสั ยนี้อยู่

วันนี้เราจึงมีแนวคิดดีๆ มาเตือนสติกัน คงปรับใช้กับยุคปัจจุบันได้แน่นอน และคิดว่าไม่ล้าสมัย เลิ กซะก่อนจะสายเกินไป แม้คุณจะมี เงินเดื อนสูงแค่ไหน แต่เมื่อมีนิสั ยเหล่านี้ ก็ไม่สามารถทำให้คุณรวยและต้องจนอยู่ดี..

1. มีหนี้ แต่ละเลย ไม่รีบใช้

มีเงินเดือนเยอะแต่ไม่ใช้หนี้ เคยสังเกตใบเสร็ จรั บเงิน ค่าง วด ผ่อ นบ้าน บ้างหรือไม่

ว่าค่าด อ ก เบี้ยมันแพงกว่าเงินต้น แทนที่คุณมีเงินจะเอาไปโปะให้มันจบๆไปซะแต่คุณก็ปล่อย ละเลย ให้ดอ กเบี้ ยมันเกิ ดขึ้นมาก เผลอๆ

มากกว่าเงินต้นด้วยซ้ำถ้าคุณมีเงินเมื่อไหร่

ให้เอาไปจ่ายหนี้ ที่ดอ ก เบี้ ยสูงสุดก่อนเสมอ ปิดให้เร็วที่สุด แม้ว่าจะมีโอกาส ให้คุณผ่อนได้นานก็ตาม

2.ไม่เคยจดบันทึก เรื่องการใช้

เราทุกๆ คน แทบจะไม่เคยรู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ หมดเงินไปกับอะไร

เพราะไม่เคยได้จดบันทึก รายรับรายจ่าย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทุกคน

โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน ทำให้เราสามารถรู้ว่า เราได้เงินมา และเราใช้ไปแค่ไหนมีเงินเก็บเหลือเท่าไหร่ มันจะช่วยให้เรารู้จักการวางแผน การออมเงิน ของเราในอนาคตด้วย

หลายๆ คน ไม่สนใจในเรื่องนี้ จึงทำให้ไม่มีเงินเก็บ สุดท้าย“ได้แต่ถามตัวเองว่า เงินไปไหนหมด”

และก็ตอบไม่ได้ แล้วจะประหยัดตรงไหนดี ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นเคย

3. เงินเดือนเพิ่ม ก็หาภาระมาใส่ตัวเพิ่ม

สไ ตล์การใช้ชีวิต เสื้ อผ้าหน้าผม ของใช้ต่างๆ ก็อย ากได้ใหม่

อย ากได้ของแ บร นด์เ น ม ที่มีทำให้คนอื่นมองแล้วรู้ว่าเราหรู ใช้ของแพงบางครั้งสิ้นปีโบนั สออก มีการปรับเงิ นเดือน ก็เอาเงิ นนั้นๆ ไปด าวน์รถคันที่แพงมากขึ้นเพื่อให้คนอื่นๆ รับรู้ว่าชีวิตของเราดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีกินมีใช้

4. ไม่เคยกล่าว ถึงอนาคต

เมื่อเจอปัญหาเยอะๆ บางคนกลับปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลย

นี่แหละคือหนทางแห่งความห ายนะ มันจะติดเป็นนิสั ยไปจนถึงเรื่องการเงินในบางครั้ง เรารู้สึกว่าอย ากได้ของสิ่งนี้ เราก็ซื้อ

เพราะเราต้องการ แต่ลืมคิดไปว่าสถานะการเงินตอนนั้นเป็นยังไง

เมื่อในอนาคตไม่มีเงินจะอยู่ยังไงเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ร ายได้ของคุณในอนาคตนั้น จะดีหรือจะร่ วงลงเห ว

5. คิดว่าวันนี้ ยังไม่ต้องรีบออมเงิน

คนมีเงินเดือนสูง ส่วนมากนั้นมักไม่ได้มองในเรื่องของการออมเงิน เพราะคิดว่ายังไงตัวเองก็มีใช้แต่นั่นมันคือความคิดที่ผิ ด

คุณควรเริ่มออมเงินเผื่อไว้ใช้ในย ามจำเป็นและวางแผน

เผื่อช่วงชีวิตในวัยเ กษียณ จะได้ไม่สร้างภาระให้กับลูกหลานของคุณเอง

6. แยกไม่ออกว่าอะไรจำเป็น ไม่จำเป็น

แค่ต้องการเท่านั้น ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน

ความอย ากได้อย ากมีสิ่งของแพงๆ เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำแต่ก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นความอย ากหรือเป็นความจำเป็น

เช่นว่า การเปลี่ยนโทรศั พท์ เมื่อมีมือถือรุ่นใหม่ออกมาก็คิดแค่ว่าจะต้องเปลี่ยน

เพื่อความเท่ ทันสมัย มันเป็นการอวดอ้างโดยที่ไม่จำเป็น

คุณจง เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกร ร ม กันตั้งตอนนี้เลย และหันมาเก็บเงิน ให้มากขึ้น เพื่ออนาคตเพื่อครอบครัว และเพื่อตัวเราเอง

 

ขอบคุณ : tamnanna