ธรรมะ

4 คนนี้ คุณจะพบกับ ณ ช่วงเวลาที่สิ้ นหวัง ท้ อแ ท้ หมดกำลังใจ

ในช่วงชีวิตที่ต กต่ำที่สุดคุณจะรู้ว่าใครเป็นคนที่จริงใจที่สุด และ คุณจะได้เห็นคน 4 ประเภท คนนี้

ณ ช่วงเวลาที่สิ้ นหวัง ท้ อแ ท้ หมดกำลังใจ เรามักจะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อย ากนึกถึงและสิ่งที่จะสามารถช่วยเราจากความทุ กข์เหล่านี้..

1. คนที่ช่วยคุณโดยไม่คิด

2. คนที่ไม่คิด แม้แต่จะช่วยคุณ

3. คนที่อยู่เคียงข้างคุณ ตลอดไป

4. คนที่จากคุณไป ไม่กลับมา

อย่ ามั วเสี ยเวลานั่งอาลั ยอ าว ร ถึงคนที่จากไป แต่จงพิจารณาให้เห็นว่า ทุกๆ อย่ างในชีวิต ย่อมไม่มีอะไรแน่นอน ทุกๆ

คนย่อมแปรเปลี่ยน ท้องฟ้ายังมีเวลามื ด คนเราก็ย่อมมีโอกาสเปลี่ยนไปเส้นทางยังอีกไกล อย่ าเพิ่งรีบร้ อนตัดสินใจ เพราะไม่แน่เสมอไปว่า

“เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป”

ตอนรุ่งเรือง ใครๆ ก็อย ากเป็นเพื่อนกับคุณ ตอนต กต่ำ คุณกลับต้องเริ่มทำความรู้จักเพื่อนใหม่อีกครั้ง

กับบางคน เมื่อก่อนคุยกันได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องอะไร

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไร กลับกลายเป็นคนแ ป ล กหน้าไป

คนบางคน พอได้รู้จัก ก็ไม่อย ากรู้จักมากไปกว่านี้อีกแล้ว

ตอนที่คุณทำดี น้อยคนที่จะสนใจ แต่ตอนที่คุณทำพล าด แม้ยืนหายใจอยู่

เฉยๆ ก็ผิ ด บางคนเขาไม่ช่วยเหลือเรา ไม่ใช่ความผิ ดเขา ไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยอคติ

เพราะในตอนนี้ เขาอาจจะลำบ ากกว่าที่คุณเผชิญอยู่ก็เป็นได้

และเรื่องต่างๆในชีวิต จะทำให้เราเห็นว่า ใครที่ทำให้เราเสี ยร้ องไ ห้ ใครเรียกรอยยิ้มจากเราได้

ใครพร้อมจะเข้าใจเรา ใครเป็นกลาง ใครหูเบาใครบ้างที่รักและจริงใจกับเรา ไม่ว่าสถานการณ์จะแ ย่แค่ไหนใครกันที่พร้อมจะออกห่าง

ย ามที่เราต้องการความช่วยเหลือใครพร้อมจะปล่อยมือ และทิ้ งเราไปทันที และใครที่จะอยู่เคียงข้างเรา ในวันที่เราไม่เหลือใครสักคน..

เราจะมองคนเหล่านี้ไม่ออกหรอก

ย ามมีสุขเราแ ย กแ ย ะคนไม่เป็น เพราะทุกคนดีกับเราหมด พอลองเจอปัญหาหนัก เจออุ ป ส ร รคในชีวิตดู

เราจะได้เห็นน้ำใจของคน ที่จะตัดสินใจแทนเราว่า คนไหนควรคบ คนไหนควรถอย คนไหนควรตัดทิ้ งคนไหนควรทดแทนบุญคุณ สังคมทุกวันนี้ คนสนใจเรื่องของคุณมีมาก

แต่คนที่ใส่ใจคุณมีน้อย คนที่คอย เ ห ยี ย บ ย่ำมีมาก แต่คนที่คอยดึ งมือขึ้นมามีน้อย คนที่หั วเ ร าะเ ย าะคุณมีมาก แต่คนที่ป ล อ บใจคุณมีน้อย

หากได้เจอคนดีๆ แล้ว จงถนอมพวกเขาไว้ให้ดี..

 

ขอบคุณ : เห็นทุ กข์ เห็นธรรม, นุ ส นธิ์บุ คส์