ข้อคิด

รู้สึกไม่สบายใจ แค่คุณลองอ่ าน แล้วจะรักตัวเองมากขึ้น 10 เท่า

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโ ล กภายนอกบ้าง อย่ าจมปลั กอยู่ในที่เดิมๆ คุณจะได้รู้ว่า โ ล ก กว้างใบนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีโอกาสอีกมากมาย และเวลาของชีวิตเราสั้นนิดเดียว อยู่ที่นี่ไม่เป็นสุข ก็เปลี่ยนที่ เปลี่ยนที่แล้วไม่เป็นสุข

ก็จงเปลี่ยนตัวเอง หากคนรอบข้างให้คุณไม่เป็นสุข ก็อย่ าปล่อยใจให้ทุ กข์และอย่ าทำให้คนที่ไม่รักคุณ

เพิ่มความทุ กข์ให้แ ก่คุณ ใครไม่รักคุณ ก็ไ ล่เขาไปจากชีวิต แล้วลองหันมารักตัวเองดูนะ

อย่ าทำตัวอ่อนไหวเกินไป ได้ยินได้เจอเรื่องราวอะไร ให้หยุดตรองดู ก่อนจะตอบกลับไป บางเรื่องคนพูดไม่ทันได้คิด

แต่คนฟังดันคิดเก่ง คนพูดไม่ทันได้จำ คนฟังจำไปสามช าติ ต่อให้คนรอบข้างจะปลอบใจ หรือให้กำลังใจคุณมากเพียงใด คนอื่นก็ไม่อาจเข้าถึงความรู้สึกจริงๆ ของคุณได้

ฉะนั้น เมื่อใดที่ท้ อแท้ สิ้ นหวัง เมื่อใดที่ ห ดหู่ ไม่มีกำลังใจ คนที่รักษาคุณได้ดีที่สุด ก็คือ ตัวคุณเอง

เมื่อใดที่เหนื่อย ก็ให้กอดตัวเอง เมื่อใดที่ร้องไห้ ก็ปลอบตัวเอง ไม่มีใครคอยกอด คอย ป ล อ บ คุณได้ตลอดไป ฉะนั้น จงฝึกรักตัวเองนะ

หากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิ ด หากจะอธิบาย ก็จงอธิบายแค่ครั้งเดียวก็พอ เพราะหากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณ อธิบายสักกี่ครั้ง

เขาก็ไม่เชื่ ออยู่ดี เพราะคนที่เชื่ อคุณ ไม่ต้องอธิบายเขาก็เชื่ อ

ต่อให้ดีที่สุด วันหนึ่ง ก็ต้องสู ญเสี ย ต่อให้คิดถึงที่สุด วันหนึ่ง ก็ต้องลืมเลือน

ต่อให้รักที่สุด วันหนึ่ง ก็ต้อง พร าก จาก ทุกสิ่งมีพบ พร าก จาก ลา เป็นปกติ หากวันหนึ่งต้องสู ญเสี ยสิ่งใดไป จงรู้ไว้ว่านั่น เป็นเรื่องธรรมดา

อย่ าปรารถนาที่จะเข้าไปจัดการใคร แต่ ให้รักตัวเองให้เป็น ด้วยการจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนที่เรารัก

และไม่ว่าเขาจะเป็นอย่ างไรความสุขที่ได้รักจะอยู่ในใจของเราอย่ างยั่งยืน

รักให้เป็น ไม่เป็นทุ กข์ ต้องเริ่มที่รักตัวเองก่อน

 

ขอบคุณ : verrysmilejung