ข้อคิด

12 ข้อคิด ที่ได้จากการทำงานประจำ “รู้ไว้จะได้วางแผนชีวิ ตถูก”

1. อย่ าทำงานจนละเลยสุขภาพของตัวเอง

2. จงใช้วันลาพักร้อนให้เต็มที่ อย่ าเ ก ร งใจ มันเป็นสิทธิ์ของคุณ

3. ความอดทน ใจเย็น สำคัญมาก จงหัดทำหน้ายิ้มแต่ด่ าไ อ้..ในใจไว้

4. ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษั ทไม่รักคุณเท่าครอบครัวของคุณหรอก

5. วิธีการขึ้นเงินเดือนที่เร็วที่สุดคือการย้ายงาน ไม่ใช่ขึ้นตำแหน่งในบริษั ทเดิม

6. เพื่อนร่วมงานมีทั้ง “เพื่อน” และ “คนรู้จัก” อย่ าไปข าดหวังว่าทุกคนจะเป็นเพื่อนที่จริงใจกับคุณ

7. คนที่เจริญได้เพราะนำเสนอ + ทำ powerpoint + สรุปงานเก่ง แต่ทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยมีอยู่จริง

8. ควรเก็บออมเงินตั้งแต่ปีแรกของการทำงาน เพราะปีแรกของการทำงานคุณจะสนุกกับการใช้เงินจนลืมเก็บตังค์

9. ตอนคุณไปคุยเรื่องขอ ล า ออก ถ้าเค้า offer ตำแหน่งให้ถ้าคุณอยู่ต่อนั่นเป็นเรื่องโ ก ห ก 100% คุณอยู่ต่อคุณก็ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งหรอก

10. ความสามารถในการ ข ว น ข ว ายหาความรู้ด้วยตัวเองและกล้าที่จะลองผิ ด

ลองถูกจะช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่าไ อ้ พวกงอมืองอเท้ารอคนอื่นมาสอน

11. ผมเคยทำงานแบบถวายหั วชนิดทิ้ งทุกอย่ าง ทิ้งบ้านทิ้ งครอบครัว ทิ้งเพื่อนฝูง เพื่องาน เพื่อลูกค้า เพื่อบริษั ท

สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงิน ลมปาก เ ห ล้ า-เ บี ย ร์ ฟ รี ข้าว ฟ รี มันชดเชยสิ่งที่ผมเสี ยไปไม่ได้เลย

12. จง พ ย าย ามเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากอะไรที่เกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่เสมอหลายๆ

อย่ างที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับงาน มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้

 

ขอบคุณ : verrysmilejung