สุขภาพ

อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น ควรเลิ กทำ 6 นิสั ยนี้ “เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง”

คุณอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเปลี่ยนที่ตัวคุณเองสิ รู้หรือไม่ว่านิสั ย บางอย่ างทำให้คุณไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จ ลองมองตัวเองว่าคุณเป็นเช่นนี้หรือไม่

6 นิสั ยที่ควรเลิ กทำ ถ้าอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น มาดูกันว่านิสั ยเช่นไร ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่ดีขึ้นเสี ยที

1. โท ษคนอื่น

หลายๆ คนกลั วที่จะต้องเป็นคนผิ ด จึงเลือกที่จะโท ษคนอื่น ปั ด ความผิ ดไปที่คนอื่นเสมอ

ซึ่งนิสั ยนี้เป็นนิสั ยที่ไม่น่ารักเอาเสี ยเลย ถ้าคุณทำติดเป็นนิสั ย เพื่อนๆ จะพ าลไม่อย ากคบนะ

2. บ่ นกับทุกเรื่อง

ลองนึกดูสิ ถ้าคุณต้องอยู่กับคนvี้บ่ น นู้นไม่พอใจ นั่นไม่ชอบ ก็บ่ นไม่หยุด

คุณอย ากเลี่ ยง ออกจากสถานการณ์ที่น่าอึ ดอั ดเช่นนี้ ให้ไว้ที่สุดใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณไม่อย ากให้คนอื่นรู้สึกเช่นเดียวกับคุณล่ะก็ อย่ าบ่ นไปเสี ยทุกเรื่องจะดีกว่านะ

3. โ ก ห กเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะดูดีในสายตาคนอื่น แต่บางคนอายในสิ่งที่ตัวคุณเองเป็น

จึงเลือกที่จะโ ก ห กในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อคุณทำไปนานๆ จนติดเป็นนิสั ยแล้ว เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่

จนล ามไปถึงเรื่องการปิ ดบั งเมื่อกระทำความผิ ดได้

ลองเปลี่ยนจากการโ ก ห กเพื่อให้คนอื่นประทับใจ เป็นพูดจาสุภาพดูสิ สร้างความประทับได้เหมือนกันนะ

4. ผัดวันประกันพรุ่ง

ถ้าคุณอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น เลิ กผลัดวันประกันพรุ่ง ลบคำว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำ

ออกจากพจนานุกรมไปเลย เพราะการที่คุณมั วแต่เดี๋ยวก่อน คุณอาจจะก้าวตามคนอื่นไม่ทัน จน พล าดโอกาสดีๆ ในชีวิตไปก็ได้

5. ใช้เงินเกินตัว

การใช้เงินเกินตัว จะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรที่เข้าง่ายแต่ออกย าก

นั่นก็คือการเป็น ห นี้ สิ น ซึ่งวงจรนี้ไม่ใช่วงจรที่มีความสุข ทุกๆ วันคุณจะต้องคิดว่าจะมีเงินที่ไหนมาใช้ ห นี้

การป้องกันตัวคุณเองเข้าสู่วง จ รนี้ก็คือ การใช้เงินแบบพอดีมีใช้มีเก็บตามสัดส่วนที่เหมาะสม อะไรที่ชอบจริงๆ แต่ไม่มีกำลังซื้อก็ตัดใจ

หรืออดทนเก็บเงินให้ครบ ดีกว่าไปยืมเงินคนอื่นมาซื้อก่อน

เพราะในวันที่คุณเก็บเงินจนครบแล้วคุณจะภูมิใจในของสิ่งนั้นมากหรืออาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเลยก็เป็นได้

6. กลั วเรื่องย ากๆ

ความกลั วก็เป็นอีกหนึ่งอุ ป สร รคที่จะฉุ ดไม่ให้คุณเดินไปข้างหน้า ถ้าคุณไม่กล้าทำในเรื่องย ากๆ คุณก็จะไม่ไปไหน ย่ำอยู่กับที

ย ากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ อย่ าไปกลั วความผิ ด พล าด หรือล้ ม เ ห ล ว ลองทำดูก่อน

การที่คุณไม่ลองทำตั้งแต่แรกหมายความว่าคุณล้ ม เ ห ล วตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น ลองเปลี่ยนอุ ป ส ร ร ค ให้เป็นเรื่องท้าท้ายก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะ

 

ขอบคุณ : campus-sta