เกร็ดความรู้

12 เดือนเกิ ด บอกนิสั ย ของสาวๆ ที่ซ่อนอยู่ คุณอาจยังไม่รู้

วันนี้เราบอกนิสั ยของเหล่าสาวๆ ในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่ างไร บอกถึงนิสั ยที่ซ่อนไว้อยู่ภายในลึกๆ ทั้ง 12 เดือนนิสั ยเป็นอย่ างไร มาดูกันเลยว่าแต่ละเดือนเป็นอย่ างไร

1. เดือนมกราคม

นิสั ยจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูง จริงจังกับทุกอย่ าง หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

เป็นคนที่บ้ างาน แต่ก็ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่วางแผนเก่ง ทำอะไรมักรอบคอบเสมอ เป็นคนที่ดูจะข รึ มๆ สักหน่อย อ่อนไหวง่ายมาก

2. เดือนกุมภาพันธุ์

นิสั ยจะเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนง่ายมาก vี้อาย แต่เป็นคนสุภาพ เจ้าอารมณ์เงี ยบ

เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง รักจริง มีเป้าหมายในชีวิต รักความอิสระ ซื่อสั ตย์ เป็นคนก้าวร้าวนิดๆ อ่อนไหวง่ายมากๆ เสี ยใจง่าย โ ก ร ธง่าย

3. มีนาคม

นิสั ยสาวเดือนนี้จะเป็นคนที่มีความลึ กลับ ใจดี มีเมตตา

ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ รักสั นโ ด ษ รักสันติ มีความอ่อนโยน เอาใจคนเก่ง ใจเย็น เป็นคนที่มีศี ล ธรรมอันดี แต่ว่าดันมีนิสั ยชอบประเมินคนอื่น

4. เมษายน

นิสั ยจะเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ เป็นคนที่มีกระตือรือร้นสูง เข้มแข็ง เด็ ดข าด

แต่ก็เป็นคนที่มักจะใจอ่อนให้กับคำขอโท ษ เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ไปไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดู

เป็นคนฉลาด พูดจาฉลาด ถนอมน้ำใจคนเป็น ปลอบโยนเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี

5. เดือนพฤษภาคม

นิสั ยสาวเดือนนี้เป็นคนที่มีความตั้งมั่นสูงมาก ใจกล้า ใจแข็ง แต่ก็ใจร้อน

เป็นสาวที่มีเสน่ห์น่าสนใจ ชอบการเป็นจุดสนใจของผู้คน ชอบโดดเด่น เป็นคนที่โ ก ร ธ ง่ายแต่ก็ไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ออกมา

มีจุดยืนในการใช้ชีวิตของตนเอง มีระเบียบ เป็นสาวที่มักจะมีความเพ้ อฝัน ช่างจินตนาการ มีสัมผัสพิเศษอีกด้วย เข้าใจคนอื่นได้ดี

6. เดือนมิถุนายน

นิสั ยนั้นจะเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย แต่ว่าคิดการไกลเสมอ มีความคิดก้าวหน้า เป็นคนใจดี มักแ พ้ทางคนดี อ่อนไหวง่ายมาก

แถมยังvี้ลั งเลสักหน่อย ไม่ค่อยรั ก ษ าเวลา เป็นคนรักสนุก มีอารมณ์ขัน ชอบอะไรที่มันตลกๆ เป็นคนที่เก่งในการเจรจา สาวคนนี้คุยเก่งพอสมควร

มีความเป็นมิตร ชอบแสดงออก เป็นคนที่เบื่อง่ายมากๆ

7. เดือนกรกฎาคม

สำหรับสาวเดือนนี้จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข สนุกสนาน และเธอยังเป็นคนที่เก็บความลั บได้เก่งอีกด้วยนะ

แม้จะเป็นคนสนุกสนานแต่ตัวตนที่แท้จริงนั้นย ากจะเข้าถึงเลย

เพราะแท้จริงเธอนั้นเป็นคนเงียบๆ ค่อนข้างหยิ่ งทะนงสักหน่อย มีความรับผิ ดชอบสูง มีไหวพริบดี ไม่ค่อยจะสนใจอะไรที่มันไร้ส าระ

8. เดือนสิงหาคม

เป็นคนที่นิสั ยดี สุภาพ อ่อนโยน แต่เธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าอยู่เต็มเปี่ ยม

เวลาทำอะไรก็ลุยเต็มที่ไม่เคยกลั วอะไรทั้งนั้น ทักษะความเป็นผู้นำในตัวมีสูงมาก

และยังเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีอีกด้วยนะ บางทีก็เป็นคนที่ใจดีเกินไป แถมเวลาทำอะไรก็มีความมั่นใจมาก

จนบางทีก็มั่นใจเกินไปอีกด้วย ชอบเป็นจุดสนใจ แต่ก็มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

9. เดือนกันย ายน

นิสั ยจะเป็นคนที่ระมัดระวั งตัวเป็นพิเ ศ ษ เพื่อไม่ให้เกิ ดเรื่องวุ่นวายขึ้นกับตัวเอง เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน

แต่ก็เป็นคนที่ชอบ ต อ กย้ ำข้อด้อยของคนอื่น ชอบวิจารณ์ เป็นคนที่มีความเยือกเย็น ใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ

เป็นคนที่ทำงานเก่ง อ่อนไหวง่ายมากๆ มีความจำดี ชอบแสวงหาอะไรใหม่ๆ เสมอ

เป็นคนเก็บความลับเก่ง เป็นคนค่อนข้างเก็บกด ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ เลือกเยอะ ช่างเลือกมาก

10. เดือนตุลาคม

เป็นคนที่มีทักษะในการพูดคุยดีมาก ใจดี เข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆ เป็นคนมีเสน่ห์น่าสนใจ

นิสั ยจะเป็นคนไม่โ ก ห ก ไม่เสแ ส ร้ ง สุภาพ นุ่มนวลมาก เป็นคนที่มีบุคลิ ก ภ าพดี มีเสน่ห์ ชอบคบเพื่อนใหม่อยู่เสมอ

แต่เพื่อนเก่าก็ไม่ได้ทิ้งนะ เป็นคนมีจินตนาการ ชอบเดินทาง ชอบเที่ยว มีวาทศิลป์อีกด้วยนะ

11. เดือนพฤศจิกายน

เป็นคนที่มักจะมีความคิดส ารพั ดอย่ างอยู่เต็มหัวไปหมด มักจะคิดอะไรแปลกๆ ล้ำๆ สักหน่อย เป็นคนที่มีความสามารถในการล้วงความลับของคนได้ดี

มักจะพูดน้อย แต่ก็เป็นคนที่เป็นมิตรอัธย าศัยดี เข้มแข็ง กล้าห าญ ใจดี มีความอดทนสูง เป็นคนรักจริง เด็ดเดี่ยว เจ้าอารมณ์นิดๆ

12. เดือนธันวาคม

นิสั ยสาวเดือนนี้จะเป็นคนที่มีความซื่อสั ตย์มาก มีเมตตา ใจดี มีความกระตือรื อร้ นในการทำงาน ชอบการแข่งขัน

แต่ว่าความอดทนค่อนข้างต่ำสักหน่อย แต่พอเวลาสนใจอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นทะเยอทะย านอย่ างมากชอบเข้าสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับ ชอบการเป็นจุดสนใจของผู้คน

ทำอะไรก็จริงใจเสมอเป็นคนที่ไม่เ สแ ส ร้ ง อารมณ์เสี ยง่ายมากๆ ไม่ชอบการถูกบังคับเป็นที่สุด

เป็นอย่ างไรบ้างแต่ละเดือนเกิ ดนั้นสาวๆ มีนิสั ยที่แตกต่างกันชัดเจนมากๆ แล้วคุณเกิ ดเดือนไหน คำทำ น า ย ท ายนิสั ยเป็นอย่ างไรบ้าง เเม่นมากน้อยแค่ไหน

 

ขอบคุณ : sabuyjaijung