เกร็ดความรู้

แม้จะรักมากแค่ไหน ก็ควรเลิ ก อย่ ายอมเสี ยเวลาอยู่กับคนที่ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

เมื่อคุณอายุ 30 ลองหันมาถามตัวเองว่า “ยังเสี ยเวลากับผู้ชายแบบนี้”

การที่เราความรักนั้น มันควรที่จะสร้างความสุขให้กับคุณ หากเริ่มรู้สึกตะห งิ ดๆ ว่าชายหนุ่มข้างกายไม่เห็นจะทำให้มีความสุข

เสี ยเวลาเปล่า ทั้งยังเริ่มเกิ ดความทุ กข์ก็มาพิจารณาดีกว่าว่า เขาเข้าข่ายผู้ชายที่ควร ส ลั ดทิ้ง ทั้ง 5 แบบ หรือไม่

ผู้หญิงอย่ างเราๆ ก็ควรคิดให้รอ บ คอบก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน..

1.ไม่ให้เ กีย รติ ผู้หญิง ถ้าชายใด ที่คุณกำลังคบหาไม่รู้จักให้เ กีย รติคุณ

รวมถึงคนในครอบครัวของคุณทั้งที่ปากก็บอกว่ารัก แต่พฤติกร ร ม ต าลปัตรแนะนำได้เลยว่า รี บ ถอยออกมาให้ห่างดีกว่า

2. มีแนวโน้ม ใช้ความรุ น แ ร ง อันนี้ไม่ต้องอธิบายให้มากเพราะไม่ต้องเดาก็รู้ว่า

ถ้าคุณอยู่กับหนุ่มประเภทนี้ต่อไปก็มีแต่จะกลายเป็นกระสอ บ

ทรายให้เขา ทุ บ ติเจอเช่นนี้ รีบถอยออกมาดีกว่า โบกมือลาค่ะ

3. ก่อ ห นี้ ให้เราต้องชดใช้ ถ้าว่าเป็นห นี้ สินที่เกิ ดจากการทำธุรกิ จฝ่ าฟั นสร้างอนาคตร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ถ้ามันคือห นี้สินที่พ่อตัวดี

สร้างโดยไม่รู้จักคิดก่อนทำ แล้วมาโยนให้เราต้องชดใช้อย่ างนี้ รีบโบกมือบ๊ายบาย ทันที เลยจ้า

4. ผู้ชายที่ ทำให้คุณ ป่ ว ย ไม่ดูแลคุณ ความเ จ็ บป่ วยในที่นี้ มันรวมถึง ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็คือสำ ส่ อ นไม่รู้จักดูแลตัวเอง

จนอาจเอาโ ร ค มาติดคุณ แล้วส่วนทางใจหมายถึง

การสร้างแต่เรื่องให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ อัดอัด กังวล ยิ่งคบยิ่งป่ ว ย เช่นนี้จะมีไปทำไมล่ะ อยู่คนเดียวดีกว่า

5. ผู้ชายที่ ไ ร้ ความสามารถ คบกันแล้วเหนื่อยเกินไป ไม่มีอะไรก้าวหน้า เพราะคุณชายของคุณ ก็มั วแต่เลื่อนลอยไปวันๆ

เรื่องทำมาหากินไม่ยุ่ ง มุ่ งแต่เที่ยวไปวันๆ เงินไม่พอยังแบมือขอที่บ้าน

เรียกว่าไม่มีความสามารถ ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้ แล้วจะดูแลคุณได้ยังไงกันเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขากลับบ้าน ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเถอะ

 

ขอบคุณ : pentahugs