ข้อคิด

7 พฤติ ก ร ร มที่ทำให้เป็นทุ กข์ เลิ กได้แล้ว ถ้ายังอย ากมีเงินเก็บ

เงินที่ได้เพิ่มขึ้น มันไปไหนหมด พฤติก ร ร ม เหล่านี้ที่เราอาจทำ โดยที่เราเองไม่รู้ตัว และทำให้ไม่รวยสักที ฉะนั้นแล้ว เมื่ออย ากรวยก็เลิกทำ

7 นิสั ยแ ย่ๆ ในการใช้เงิน มันอาจเป็นข้อผิ ด พล าดที่คุณกำลังทำอยู่ ขอให้คุณได้อ่ าน บ ท ค ว ามดีๆ นี้ แล้วตัดทิ้ งทุกนิสั ยพาจนออกให้หมด

ไม่ต้องคบหาสมาคมกับนิสั ยแ ย่ๆ พวกนี้อีกต่อไป..

1. ไม่เคยตั้งงบเลย ในการใช้เงิน

ขนาดบริษั ทก็ยังมีงบการเงิน ทำโปรเจคยังต้องมีประมาณ การณ์ค่าใช้จ่าย หลายคนไม่เคยตั้ง “งบประมาณ”การใช้เงิน

เพราะคิดว่าไม่จำเป็น จะช้อปปิ้งปีใหม่ จะเที่ยว ก็จัดเต็ม และสุดท้ายก็เกินความจำเป็น เกินกำลังทรั พย์และกลายเป็น “ห นี้” สุดท้ายนั้นวิธีการที่ง่ายกว่าก็คือ “ตั้งงบ” การใช้เงินทุกครั้ง และจากนั้นยึดมั่น

กับสิ่งที่ตั้งไว้ ทำตามแผนไม่ใช้เกินงบ รับรองว่าเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้เยอะเลย

2. แยกไม่ออกว่า จำเป็นหรือไม่

แล้วการแยกง่ายที่สุดก็คือ ต้องรู้ว่าสิ่งไหน ต้องมี ข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตคงแ ย่อะไรประมานนี้

เช่น ปัจจัย 4 สิ่งไหนมี ก็ดีไม่มีก็ได้ ข าดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ หรือถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่น อาหารจานหรูเสื้ อผ้าแ บ ร น ด์ เ น ม หรือสิ่งไหนไม่จำ

แต่หากแยกไม่ได้และเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง อาจเป็นเหยื่ อ ภ าพล วงของ

“ความจำเป็น” แล้วแน่นอนก็ทำให้เรามีแต่จ่ายกับจ่าย ไม่จบสิ้น

3. ไม่เคยจดเรื่อง “เงิน” ในการใช้จ่าย

เราเชื่อว่า หลายคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่อง“เงิน” เรื่องการใช้จ่ายของตัวเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ๆแค่เพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่า

รับ จ่าย ออม เท่าไหร่ มันก็จริงอยู่ที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหว

เงินที่เข้า-ออกในกระเป๋า ของเราอยู่เสมอ แต่นั่นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ไงแต่รายจ่ายจิปาถะ รายจ่ายเล็กๆ ก าแ ฟ ขนม เสื้ อผ้ า หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

ก่อนจะรวมเป็น ห นี้บั ตรหลายคนไม่เคยแม้แต่จะสนใจ รายจ่ายเล็กๆ เหล่านี้

สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเงิน แบบที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลย

4. คิดว่า เร็วไปที่จะเก็บออม

วันที่เรายังตื่นตาตื่นใจกับสิ่งรอบตัว อันนู้นก็ใช่ อันนี้ก็อย ากได้ มันขึ้นมาตรงหน้าและทำให้เราเสี ยทรัพย์อยู่ร่ำไปทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแค่

“ความต้องการ” มีหรือไม่มีก็ได้ เลิ กผลัดวันประกั นพรุ่งและเริ่มออมเงิน จะ 10 100 1,000 10,000 คือเราได้เริ่มต้นแล้ว

หลังจากนั้นสร้างวินัยให้กับตนเอง ด้วยการทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะวินัย คือ การทำสิ่งที่ “ต้องทำ” แม้จะ “ไม่อย ากทำ”

5. สนใจแต่ปัจจุบัน อนาคตเป็นไง ไม่สน

พอเจอกับปัญหา หลายคนเลือกที่จะเดินหนี ไปทำอย่ างอื่นแทน

และปัญหาก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้าดังเดิม

และมันอาจหนักขึ้นจนเข้าขั้ นวิก ฤ ติได้ในอนาคต

ในเรื่องของการเงินก็เหมือนกัน หลายคนสนใจกับความสุข

ในวันนี้กินอิ่ม ป าร์ตี้สนุก ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บสำหรับอนาคต

ไม่มีเงินไว้สำหรับย ามฉุ กเฉิ นไม่เคยวางแผนการเงิน และปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคย มันจะดีกว่าไม่น้อยหากการตัดสินใจใช้เงินทุกครั้ง

เราได้คิดถึงอนาคตบ้างบ้านผ่อนหมดยัง ห นี้บั ตร เ คร ดิ ตจ่ ายแล้วใช่มั้ย เกษี ยณที่ว่าต้องใช้เงินเยอะเรามีแค่ไหนแล้ว อดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้างสิ

6. ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ “ห นี้”

น้อยคนที่จะ “ไม่มีห นี้” แต่คนมีห นี้จำนวนมาก ไปให้ความสำคัญกับการ “ชำ ร ะห นี้”

บางคนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการห นี้เลย

และนั่นก็ย่อมทำให้เขา ตกอยู่ในวังวนของ “ห นี้”

เพราะเมื่อได้เงินมา ก็มั วแต่สนุกกับการใช้จ่าย

จนกระทั่งด อ ก เบี้ ย ทบต้นไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม

คนที่อย ากรวยจะ เขากลับกลั วห นี้มาก และนั่นทำให้เขา

ให้ความสำคัญกับ“ห นี้”เป็นอย่ างแรก เมื่อมีร ายได้เข้ามาก็จะรีบชำร ะก่อนเลย กระทั่งเป็นไท ปล ดระว างหนี้ได้สำเร็จ

7. เป็นสาวกเทคโ นโ ลยี

ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโ นโ ลยีแล้วล่ะก็ จะรู้เลยว่าไม่มีวันหยุดสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ยิ่งเราวิ่งตามเท่าไหร่

เงินก็จะยิ่งไหลออกจากกระเป๋ามากขึ้นเท่านั้น และนั่นก็ทำให้รายได้ที่มากขึ้น “ไม่เคยพอ” ต่อการตามเ ท ร นด์เหล่านี้ไม่ผิ ดถ้าจะซื้อโท รศั พท์เครื่องใหม่

ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์คู่กาย ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็น หากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้น เพียงแต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้อให้เต็มที่ และคุ้มค่า คุ้มราคาจริง ๆ

 

ขอบคุร : tamnanna