ธรรมะ

(เตื อนสติคนมีคู่) 5 สิ่งที่ต้องเจอ คนที่นอกใจ อาจจะสุขแค่ครั้งคร าว แต่อาจทุ กข์ตลอดไป

ในปัจจุบันปัญหาการนอกใจ การยอมเป็นรักรอง การเป็นมือที่สาม เกิ ดขึ้น จนคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิ ดขึ้นทั่ว ๆ

ไปสิ่งเหล่านี้ที่เกิ ดขึ้นเป็นเรื่องที่บ่ งชี้ พื้นฐานการดำเนินชีวิตที่แ ย่ลงของมนุษย์อย่ างมาก การยอมเป็นมือที่สาม

การรักคนที่มีเจ้าของ การยอมเป็นเมียน้อย เป็นเรามีความสุขจริงหรอ

แล้วเราจะอยู่กับมันไปได้นานแค่ไหนการทำผิ ดซ้ำแล้วซ้ำจนวันนึงเรามองว่าการทำผิ ดเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป มันดีแล้วหรือ

ผิ ดเมียหรือผั วชาวบ้านนั้น หลายๆ ท่านคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำ นับว่าเป็นการผิ ดศี ล ธ รร ม อย่ๅงร้ๅยแ ร ง

ผล ก รร ม ของผู้ที่ลั ก ล อ บผิ ดผัวผิ ดเมียชาวบ้าน เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่กำลังจะห ล งผิ ดหรือผู้ที่ห ล งผิ ดไปแล้วให้กลับตัว กลับใจซะนะ

1. ชีวิตไม่ก้าวหน้า ถดถอย

ในตอนที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไ ร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วย

หรือแ ย่กว่านั้นอาจโ ด น ห ล อ กเงินแล้วห นีหายพูดอะไรก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ

ไม่มีคนนับถือ หน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเ ห ว เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศ รั ทธ าไปเลย

2. พร ากจากคนที่รักจริง

ความห ล อ ก ลวง ไร้ซึ่งความจริงใจ มิใช่เพียงแค่ภรรย า-สามี

หรือลูกๆ แค่นั้น ที่ถอยห่าง คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีอีกแล้วเหมือนกัน

จะต้องทน ทุ กข์กับความเหงาโดดเดี่ยว แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครสักคน

3. มีลูก ลูกก็ไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณทราบเรื่อง และแน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ

และอาจกลายเป็นคนที่ มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แ ก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

4. โ ร ค ภั ย มาเยือนแบบไม่รู้ตัว

แน่นอนว่าการมักมากใน ก าม ของคนผู้นี้ อาจทำให้มีเปอร์เซนต์ในการเสี่ ย งติ ดต่ อโ ร คเกี่ยวกับเ พ ศ

และอาจจะมีโ ร คที่เกี่ยวกับความเ ค รี ย ดด้วย

นั่นก็เพราะต้องคอยปิดบังสามีหรือภ ร รย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องเช่นนี้

5. เสี ยความดีและเกียรติย ศ ของตนเองที่สะสมมาตลอดชีวิต เพื่อสิ่งนี้หรือไม่

เชื่อว่าทุกคนคงตระหนักได้ถึงผลที่จะตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง ขนาดไหน

คุณพร้อมที่จะเสี่ ยงกับผลที่ตามมาไหมล่ะ

ขอยินดีกับท่านที่ไม่เคยคิดนอกใจคนรักของตน

แต่ผู้ที่คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้ว ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ได้ หากยังไม่สายเกินไป

 

ขอบคุณ : verrysmilejung