ข้อคิด

5 สิ่งที่ผู้ช่ายทำแบบนี้กับคุณ อย่ ายอมใจอ่อนให้อภั ย

1. โ ก ห ก หน้าเฉย

หากคนรักของคุณโ ก ห กในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

เรื่องที่คุณจับได้หรือเรื่องที่คนจับไม่ได้ก็ตาม สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุข

เพราะการโ ก ห กเกิ ดจากคนที่ไม่จริงใจ หากเขาโ ก ห กคุณมากเท่าไหร่ เขาก็ไม่มีความจริงใจกับคุณมากเท่านั้น

2. ทำร้ า ย ร่างกาย

เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนยอมไม่ได้ หากคนรักของคุณได้กล้าทำคุณขนาดนี้

ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เขาโ มโ ห ตอนทะเล าะ หรือเพียงแค่อารมณ์ชั่ ววูบก็ตาม

นั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเขาควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองไม่ได้

ซึ่งถ้าหากว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อๆไป นานวันเข้าเขาก็อาจจะทวีความแ ร งนั้นขึ้น

3. ไม่ให้เ กี ยรติครอบครัวคุณ

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักของเรา สิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากความรัก นั้นคือ การให้เ กี ยรติต่อคนภายในครอบครัวของคุณ หากเขาไม่ได้ให้เ กี ยรติคนใน

ครอบครัวของคุณ นั่นหมายถึงเขาไม่ได้รักคุณอย่ างจริงใจเลยสักนิด เขาเพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณมีก็เท่านั้น

4. นอกใจมีคนใหม่

การมีความรักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เ จ็ บช้ำใจ นั่นคือ การนอกใจ การมีคนอื่น

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำร้ า ยจิ ตใจของคนรักคุณเป็นอย่ างมากความไม่ใ ยดีความไม่ใส่ใจ

และนั่นหมายถึงเขากำลังดูถูกความรักของคุณที่คุณมีให้ เขาได้มองคุณเป็นสิ่งของที่ยังไงก็ไม่ทิ้ งเขา

หากคนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ คุณจงดึงตัวเองออกมาจากคนเหล่านี้ เพราะไม่อย่ างนั้นคุณจะเป็นคนที่เสี ยใจอยู่ฝ่ายเดียว

5. ทำให้คุณเกลี ยดตัวเอง

การมีความรักที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่ถ้าหากว่าการมีความรักและทำให้คุณเป็นทุ กข์มีความทุ กข์มากกว่ามีความสุข

หรือหมายถึงการที่คุณเกลี ยดตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นแหละคือสัญญาณที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่เลยสักนิด

อย ากให้คุณได้ลองเช็ คความสัมพั นธ์ของคุณกับคนรัก แล้วพบว่าหากคุณกับคนรักมีสิ่งเหล่านี้ก็จงกลับมาคิดทบทวนดูดีๆ ว่าแท้จริงแล้วคุณมีความสุขกับรัก

ครั้งนี้หรือไม่ มันทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วเป็นแค่ความรักที่คุณ ห ล อ ก ตัวเองกันแน่

 

ขอบคุณ : postsod