เกร็ดความรู้

ความสุขจะเกิ ดขึ้นได้ต้องเริ่มที่ตัวเรา ตอนเช้าของทุกวัน บอกตัวเองแบบนี้แล้วกำลังใจจะมาเยอะ

การพูดกับตัวเองในแง่บวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีการทำอย่ างต่อเนื่อง และทำอย่ างถูกต้อง คำพูดในแง่ดีที่บอกกับตัวเองนี้ จะช่วยเปลี่ยนระบบความคิดของคุณใหม่ และช่วยป้องกันความคิดแง่ลบได้

คำพูดที่ดีและสร้างสรรค์ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้น เราควรนำคำพูดแ ง่บวก มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด

และนี่คือ 8 ประโยค ที่เราควรใช้พูดกับตัวเองเพื่อความสำเร็จ ประโยคเหล่านี้แหละที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณ

1. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถทำได้ทุกอย่ าง คุณต้องพูดกับตัวเองทุกวันว่า “ฉันทำได้” การปลุกใจและให้กำลังใจตัวเองด้วยการพูดแบบนี้

จะทำให้คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่ างที่ตั้งใจเอาไว้ได้

2. ร่างกายของฉันแ ข็ง แ ร ง จิตใจของฉันยอดเยี่ยม จิตวิ ญ ญ าณของฉันสงบ ร่างกายของเราจะแ ข็ งแ ร งได้นั้น ต้องเริ่มต้นมาจากจิ ตใจและจิตวิ ญ ญ าณ ที่เข้มแข็ง หากทั้งสองอย่ างนี้ต้องทุ กข์จากอารมณ์ในด้านลบ ส่วนอื่น ๆ

ก็จะมีผลกระทบตามไปด้วย สาเหตุอันดับหนึ่งของสุขภาพและการเกิ ดโ ร คต่าง ๆ ก็คือตัวคุณเอง

หากเราสามารถกำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหมด ออกไปได้ด้วยการบอกตัวเอง อาการเ จ็ บ ป ว ดที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นก็จะทุเ ล าลง

แล้วทำไมถึงจะไม่ลองเอาชนะความเจ็บป่วยของตัวเอง ผ่านการพูดกับตัวเองในแ ง่บวกล่ะ

3. ความสามารถของฉัน ไ ร้ขี ดจำกัด ศักยภ าพของฉันที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นเรื่องจริงที่ศักยภ าพความสามารถของคนเราไม่มีขีดจำกัด แต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะ

ลองถามตัวเองว่า คุณอย ากมีชีวิตแบบไหน อะไรที่หยุดคุณไว้ อะไรคืออุปสรรคที่ขัดขวางตัวคุณเองบ้าง

การพูดกับตัวเองในแ ง่บวก จะช่วยให้คุณจัดการกับขอบเขตหรือข้อจำกัดทั้งหมดได้

4. ทุกสิ่งที่กำลังเกิ ดขึ้นตอนนี้ เกิ ดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ไม่เคยมีเรื่องบังเอิญอะไรทั้งนั้น ให้รู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่ างที่เกิ ดขึ้น มันมีเหตุผลในตัวเอง

ซึ่งก็เป็นความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อ หรือที่ชาวพุทธเรียกว่า ธรรมะจัดสรร นั่นเอง

5. ฉันให้อภั ยคนที่เคยทำร้ า ยฉันในอดีต และแยกตัวออกจากพวกเขาอย่ างเงียบ ๆ นั่นไม่ได้หมายความว่าเราลืมอะไรที่พวกเขาทำหรอกนะ

แต่แค่เราเลือกที่จะอยู่อย่ างสงบ และเรียนรู้จากบทเรียนที่ได้รับในสิ่งที่พวกเขาทำ

การให้อภั ยจะช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้ และการปฏิบัติตัวของคุณต่อประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็คือความเป็นอิสระจากสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณนั่นเอง

6. วันนี้ฉันได้ทิ้งนิสั ยที่ไม่ดีไป และรับนิสั ยใหม่ที่ดีเข้ามา ให้นึกไว้ว่า ช่วงเวลาที่ย ากลำบ ากเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ

ของชีวิตเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไปพร้อมกับนิสั ยเก่าของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนรับเอานิสั ยใหม่

ที่ดีขึ้นเข้ามา พ ย าย ามปรับตัวไปกับความมีชีวิตชีวา

และความกระตือรือร้นอย่ างรวดเร็วเพื่อนำเราไปสู่แนวคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ ที่ยอดเยี่ยม

ซึ่งกระบวนการทางความคิดนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น

7. ฉันเป็นสถาปนิกของชีวิตตัวเอง ฉันสร้างฐานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับชีวิตของฉันเอง

การพูดกับจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่คุณควรบอกตัวเองทุกเช้าตอนตื่นนอน

เมื่อเริ่มวันใหม่ก็ควรทำให้มันเป็นวันที่สดใส และแบ่งปันความสดใสนี้ไปยังคนที่อยู่รอบตัวด้วย

คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณชอบได้ในทุก ๆ วัน เพราะคุณคือเจ้าของชีวิตตัวเอง

ที่เป็นเหมือนส ถ าป นิ กคอยออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณ

เอง หากคุณเริ่มวันใหม่ด้วยความคิดและความรู้สึกในแ ง่บวก

มันก็จะเปลี่ยนวันของคุณให้เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อ และมันก็ได้ผลทุกครั้งจริง ๆ นะ ลองทำตามดู

8. วันนี้ฉันเปี่ยมไปด้วยความกระตื อรื อร้ น และความสุข ความสุขต้องเริ่มจากภายในไม่ใช่ภายนอก

อีกทั้งยังเริ่มต้นทันทีที่คุณตื่นนอนขึ้นมาอีกด้วยดังนั้น ควรหัดพูดประโยคในแ ง่บวกกับตัวเองซ้ำ ๆ จนเป็นนิสั ย ให้เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกในทุกเช้า

ดังนั้น จงกล้าหาญที่จะลงมือทำ ในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี และส่งผลให้ชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม หากแค่พูดกับตัวเองในแ ง่บวกเพียงอย่ างเดียว

แต่ไม่ลงมือทำ คุณก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสำเร็จแน่นอน

 

ขอบคุณ : nononyakkean