ผู้หญิง 12 นิสั ยนี้ ที่ผู้ชายพูดเป็นเสี ยงเดียวกันอย ากใช้ชีวิตด้วย

การที่จะรักใครสักคน บางครั้งเราก็ควรที่จะรัก คนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อเราไม่ใช่มีแต่เรา ที่เป็นฝ่ายยอมเหนื่อยเพื่อเขา รักมันเป็นเรื่องของคนสองคน การที่เรา พ ย าย ามอะไรต่างๆ

อยู่ฝ่ายเดียว มันไม่มีความสุขหรอก บางทีเราก็ควรที่จะเลือกคนที่เขาทุ่ มเ ทเพื่อเรา ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งพ ย าย ามฝ่ายเดียว ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราจะมีความรักไว้เพื่ออะไรกัน ถ้าไม่คิดที่จะดูแลกันเลย

1. จะหาเวลาว่างเพื่อ มาอยู่กับคุณเสมอ แม้ตัวเองจะยุ่ งขนาดไหนก็ตาม

2. ไม่บอ กเลิ ก คุณก่อน เเม้จะเกิ ดอะไรขึ้นก็ต ามแต่ เธอจะมีเหตุผลเสมอ

3. คอยบอก ‘รัก’ คอยบอก ‘คิดถึง’ สม่ำเสมอจะไม่ห่างจากชีวิตคุณเลย

4. ไม่ โ ก ห ก หรือปิดบังอะไร แม้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ มีอะไรก็บอกกัน พูดไปตรงๆ เลย จะไม่เส แ ส ร้ ง

5. คอยอยู่ข้างๆ เสมอในเวลาที่ท้อ หมดกำลังใจ เมื่อสุขก็สุขด้วยกัน ทุ กข์ ก็ทุ กข์ด้วยกัน ไม่ทิ้ งกันไปไหน

6. เป็นห่วงคุณเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ไหน กับใครจะคอยเช็ ค ตลอ ดเวลา

7. บอ กเสมอว่าจะไปไหน ไปกับใครกลับเมื่อไหร่ จะกลับกี่โมง เพราะเขาจะได้รู้ว่าคุณใส้ใจมากเลยต้องบอ กไง

8. ไม่ โ ม โ ห ไม่ขึ้นเสี ยง หรือ อารมณ์เสี ยใส่คุณเป็นแน่

9. ไม่เจ้ าชู้ ไม่มองผู้ชายอื่น แล้วเธอก็จะไม่ชื่นชมหรือเอาคุณไปเที ยบกับใครแน่นอน

10. ไม่ทำให้คุณรู้สึกระเเ ว ง ว่าจะต้องเลิ กกันหรือแอบมีใครอีกคนอยู่

11. ติดต่อคุณตลอดเวลา แม้เธอจะไม่ว่าง เพราะจะได้ทำให้คุณไม่เหงาเหมือนเป็นการได้อยู่ใกล้ๆ ตลอดด้วย

12. คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเธอ และเธอก็อย าก เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคุณเช่นกันนะ

…การมีใครสักคนให้ต้องดูแลเอาใจใส่ จงอย่ าคิดว่ามันคือภ าระ ที่คุณต้องแ บ กรับเอาไว้แต่ จงคิดว่านั้นเป็นประตูที่เปิด ให้คุณได้ทำกุศ ลร่วมกับคนๆ นั้น

คนเราได้มาเจอกัน

มันคือ “วาสนา”

ไม่ใช่ความบังเอิญ

โปรดดูแลกันให้ดี

เพราะบางที่ “วาสนา”

ก็อยู่..กับเราได้ไม่นานนักห ล อ กนะ..

 

ขอบคุณ : tamnanna