ธรรมะ

6 ข้อดีการอยู่คนเดียว เฉยๆ ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นรู้แบบนี้ทำไปนานแล้ว

…ในบ้างครั้งการได้อยู่เงียบๆ

คนเดียวก็คือคำตอบที่ดีที่สุด

สุข สงบ และสบายใจ ไม่วุ่นวาย

และได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ

แบบว่าไม่มีใครมาขั ด ข ว างและก็ก ว นใจ…

โลกไม่ได้ เ ล ว ร้ า ยหรอก แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้นทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ อย่ าทำตัวให้เหมือนพ ายุ

แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่..ทุกคนข าดไม่ได้ 6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ

1. คนอื่นค าดเ ด าได้ ย า ก

การค าดเ ด าได้ ย า ก ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็

จะคิดเยอะและมีความเ ก ร งใจเราอยู่นัยๆ ดังนั้นนิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และ มีความเ ก ร งใจซึ่งกันและกัน

2. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี และ เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือ การใช้ความรุ นแ ร งด้วยก็ได้ ใครเป็นศั ต รูก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอน

เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่ า นความรู้สึก ย ากจริงๆ ทำให้มองไม่ออก เ ด าทางไม่ถูกเลยแหละ น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบวินเยอะเลย

3. มีแต่คนเ ก ร งใจไม่กล้ายุ่ งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆ จึง ย ากจะค าดเ ด า ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยื อกเย็ นดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งให้เกิ ดปัญหาจะดีกว่า

4. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับด ร าม่ า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วย

มีอะไรก็โ พ สต์ลงในโ ซเชี ยล หรือ ระบายออกมาทางปาก โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆ เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีก็จริงแต่…

มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่ า นเจอด้วยเหมือนกัน แถมเสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราว มีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิ ด

ข้อพิพ าท ดังนั้นแล้วการเป็นคนเรียบๆไม่แสดงออกอะไรมากก็จะห ลี กเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลย

5. ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเ ก ร ง ข าม แบบนี้เรียกว่าคมในฝัก เสื อซ่อนเล็ บ หรือ

อะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ

6. ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ การควบคุมตัวเองได้แม้ใน ย ามโ ก ร ธถือว่าเป็น ข้อดีมากเลยทีเดียว

หากใจร้ อ น ข าดสติอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไปกลายเป็นการเข้าใจผิ ดกัน

ทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ โดย

เฉพาะในสถานการณ์ตึ งเครี ยด การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวาย อาละว าด ม าดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

 

ขอบคุณ : bitcoretech