ข้อคิด

ค่อยๆ อ่าน ทำใจให้เป็นสุข 9 ข้อคิดอ่านย ามเช้า ถ้าทำได้ชีวิตก็สุขได้ทั้งวัน

การเป็นคนคิดบวกทำให้สุขภาพจิตของเราดี มองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้นนะ

แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมเข้ากับความคิดเชิงบวก จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุ ป ส ร รคไปได้อย่ างง่ายด าย

1. ให้อภั ยตัวเองและผู้อื่น

คนเราต่างตัดสินใจผิ ด พล าดกันได้ แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป

ความผิ ด พล าดมีไว้ให้เรียนรู้ เป็นบทเรียน ทุกคนล้วนเคยทำผิ ดทั้งนั้น ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ สู้ๆ

2. มองไปข้างหน้า

ไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิ ด พล าด เพราะชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับทุกคน

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต อาจจะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวง่ายๆก่อน เช่น ฉันอยากจะลดน้ำหนักนะ

ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเอง เพื่อสุขภาพที่ดี อย ากสวย อย ากดูแลตัวเอง อะไรก็ว่ากันไปเนอะ

เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายจากสิ่งรอบตัวที่คุณถนัดเลย รู้จักบริหารเวลาอย่ างชาญฉลาด อย่ าเสี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต

3. ลองสัญญากับตัวเอง

ว่าจะไม่จิตใจขุ่ นมั วง่ายๆ เจออะไรมาลองพูดคำว่า “ช่ างมันเหอะ” ดูบ้าง ให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆ

เป็นประจำ จะช่วยให้พลั งความคิดด้านบวกเกิ ดขึ้นนั้นเอง

4. เคยเจอไหม คนที่วันๆ

มั วแต่นั่งติคนอื่น อะไรในชีวิตก็ติไปหมด นู่นก็ไม่ดี นั้นก็ไม่ดี คนกลุ่มนี้จะทำให้เราเกิ ดพลั งงานด้านลบในชีวิตมากๆค่ะ อยู่ด้วยละปวดหั ว

ลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแ ง่ดี จะทำให้เราซึ บซั บสิ่งดีได้โดยไม่รู้ตัว

5. อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดี

จิตก็ดีไม่ว่าจะห้องนอนเอย ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ลองหาเวลาจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เก็บห้อง บลาๆๆ เจออะไรโ ล่ งๆสะอาดตา จะช่วยให้ชีวิตง่ายๆขึ้น ตามหลักฮวงจุ้ย ของรกๆ จะทำให้ชีวิตยุ่ งเ ห ยิ ง

6. ทัศนคติที่ดีสำคัญ

มองหาบุคคลต้นแบบ หรือว่าไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

แล้วเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง เลือกรับข้ อ มู ลข่ าว ส ารดีๆ หมั่นอ่ าน บทความที่สร้างแรงจูงใจ ลองคิดสิ ว่ามีใครเป็นต้นแบบของเราบ้างไหม

7. เลือกเ ส พเรื่องดีๆ

เดี๋ยวนี้ s o c i a l แทบจะอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาเลยใช่ไหม ข่ าว ส าร อั พเ ด ตต่างๆ

ส ารพัดข่ าวมีทั้งดี ไม่ดี ค ลิ ป ต บ ติ

แ ย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ย มีส ารพัด แนะนำให้ลองเลือกรับแค่บางเรื่อง

เรื่องดีๆ อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็ข้ามๆไปบ้างก็ได้

8. พอ เมื่อไหร่ก็รวย

รวยในที่นี้คือรวยความสุข เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิ ดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามนั้นเอง

9. ถ้าเรามีสภาพจิตใจที่ดี

มีความสุขกับชีวิต เราก็จะสวยออกมาจากข้างใน ยิ่งคิดบวก ยิ่งสวยขึ้น ลองปรับดูกันนะ

แล้วจะรู้ว่าอะไรในโลก ไม่แ ย่ไปหมดเสี ยทุกอย่ าง มองโลกในแ ง่ดี

บ้างชีวิตจะได้ไม่จมปรักกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตและจิตใจที่มัวหมอง เป็นกำลังใจให้ทุกคน…สวัสดิ์ตอนเช้า

 

ขอบคุณ : arjannoi