เกร็ดความรู้

9 ขั้นวิธี ที่จะพาคุณเดินออกจากความจน พบกับความรวย

1. เลิ กอยู่อย่ างสบายแล้วออกไปตามหาความลำบ ากซะบ้าง

คนรวย จะคิดว่าความท้ าท ายใ นการทำงานทั้งหลาย ต่างหากคือความสุข การทำสิ่งใหม่ ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ ยงแต่ความ

เสี่ ยงเล็กๆ น้อย ๆ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวยและได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม

หรือ บางครั้งก็อาจล้ มเ ห ล ว แต่นั่นแหละสุดยอด เพราะถ้าคุณไม่เคยล้ มเ ห ล ว แสดงว่าคุณยัง พ ย าย ามไม่มากพอ

2. สร้างรายได้เพิ่มและควบคุม

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไป กับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน ‘สินทรั พย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเองและคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้ หลายคนเลือกใช้รถเก่า

ไม่ซื้อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มตามนั่น คือคุณถังแ ต ก

3. จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ

อย่ าทำงานไปวัน ๆ คนอย าก รวยหลายคนเปลี่ยนงาน เพราะต้องการได้เงินที่ดี

กว่าแต่คนรวยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการทำงานแต่เป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวย

4. เลือกเป็นมิตรให้ถูก

คนเรามักได้ยินว่าคนรวยมักคบกับคนรวยนั่น ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่ อว่า

เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยน เรื่องต่าง ๆ ได้และสักวันความสำเ ร็จ จะเป็นของเขา

5. เ น้ นการหารายได้มากกว่า การเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้นสำคัญ กว่าแต่การหารายได้นั้น ทำให้เกิ ดทั้งคู่

หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุน ก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

เราต้องหารายได้ ให้มากขึ้นคนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้ เพิ่มถ้าอย ากรวยจริง ๆ ให้โ ฟกั สไปที่การหารายได้ เพิ่มหรือลงทุนเท่านั้น

6. สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลายคนสะสม บ้านหรือรถแต่คนรวยนั้น ต่างออกไปพวกเขาเชื่ อว่า

ถ้าอย ากร่ำรวย ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้

แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่ เงินของคุณ ก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น

7. ตั้งเ ป้ าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำบางครั้ง

คนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภั ยและทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมาย จากความตั้งใจ

แม้เป็นไปไม่ได้หรือ ย าก ห ลุ ดโลกไปเลยแต่พวกเขาเรียนรู้ เพื่อหาวิธีและลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้ได้

8. อารมณ์ศั ต รูตัว ฉ ก าจของการลงทุน

คนอย ากรวยใช้เงินเพราะอารมณ์แต่คนรวยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนนั้น คือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแ พ งและขายของถูกและอารมณ์ทำ

ให้ธุรกิ จล้ มเ ห ล ว ดังนั้นทิ้ งอารมณ์ไป ซะ แล้วใช้เงิน ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม

9. กระจายงานสร้างหนทางรวย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ เราทุกคนและ ถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด

แต่การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น แทบจะไม่ทำให้คุณรวย คุณไม่สามารถรวยได้

เพียงลำพังคุณต้องอาศัย การกระจายงาน การจ้างคน การลงทุนยิ่งคุณกระจายงานได้มากคุณ ก็ยิ่งมีเวลาที่จะโ ฟกั ส ในสิ่งสำคัญทั้งในเรื่องธุรกิจ หรือเรื่องชีวิตของคุณเอง

“ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวยจงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ” ลองนำไปปรับใช้ให้เข้า กับการดำเนินชีวิตของตัวเอง ดูนะคะ

 

ขอบคุณ : verrysmilejung