ข้อคิด

บทความให้กำลังใจ “รู้จักรักตัวเองให้เป็น กอดตัวเองในวันที่รู้แ ย่”

เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวัง แ พ้พ่ าย เสี ยใจ การมีใครสักคนให้อ้อมกอดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเ ศ ษซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเ ศ ษไม่สำคัญ เพียงแค่อย ากกระตุ้นเตื อนไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัวมันคือ “อ้อมกอดของตัวเอง” ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล าดในชีวิต

ก่อนที่จะมองหาอ้อมกอดจากใคร ลองหันมาให้พลังใจกับตัวเอง

ด้วยการกอดตัวเอง บอกตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสี ย มนุษย์ทุกคนทำผิ ด พล าดได้เป็นเรื่องธรรมดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริงและยั่งยืนก็คือ ‘ตัวของเราเอง’

เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่ แต่หากใจคุณยังท้อแท้

ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโ ศ กเ ศ ร้ าเสี ยใจอีกอยู่ดี

แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุกลมหายใจและหากอย ากให้อ้อมกอดตัวเองเป็นอ้อมกอดที่เข้มแข็งสร้างพลั งบวกให้

กับชีวิตได้ดีก็ต้องหมั่นสร้างพลั งใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และเราขอนำมาบอกต่อดังนี้

รักในความเป็นตัวเอง

บอกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้ อ ย บ้าง

แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา

หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆหรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา

มันจะช่วยปลุกพลั งความมั่นใจและตอกย้ำกับตัวเองได้ว่า “คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน”

มองโลกในแ ง่ดีเข้าไว้

การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลั ง หัวใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอ และตามกฎแห่งการดึ งดูดบอกไว้ว่า

“สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน”ดังนั้นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึ งดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอน…

วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองยิ้มได้แน่นอน

1. รักตัวเองให้เป็น

2. มองด้านดีของชีวิต

3. เวลาท้ อแ ท้ให้รื้ อกล่องความสุข

4. มีความภูมิใจในตัวเอง

5. ใช้ธรรมะประดับใจ

 

ขอบคุณ : bangpunsara