คุณชอบเลี้ยง สั ต ว์อะไรมากที่สุด บ่งบอกถึงนิสั ยคนเลี้ยงลึกๆ ได้

สั ตว์เลี้ยงไหนที่คุณรัก บุคลิ กของเจ้าของกับสั ตว์เลี้ ยงตัวโปรด มักจะมีอะไรบางอย่ างที่สัมพันธ์อยู่ กันอย่ างไม่น่าเชื่ อ

1. นก ( B i r d )

ไม่ว่าจะอยู่ชมรมดูนก แม้แต่เลี้ยงไว้ดู จะเป็นคนที่ชอบอิสระไม่ชอบผูกมัด

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจเป็นคนที่คล่องแคล่ว

ไม่ชอบอยู่ที่ใหนนานๆ หรือทำอะไรซ้ำๆ

คุณมักไม่ค่อยผูกพันกับครอบครัว ในบางครั้งน่าเบื่ อ

เพราะชอบห งุ ดห งิ ดง่าย เรื่องรักสวยรักงามต้องมาก่อนเมื่อไม่พอใจ

หรือไม่ชอบใคร จะเปิดเ ผ ยอารมณ์ให้รู้ทันที ตรงไปตรงมา

2. สุนัข ( D o g )

เมื่อรักสุนัขมาก เห็นเป็นไม่ได้ สื่ อได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจมาก

และค่อนข้างจะรักเพื่อน มีความเอื้อเฟื้อ น้ำใจงาม ชอบช่วยเหลือคนอื่น

คุณมีนิสั ยชอบปกป้องดูแลคนอื่น มีความซื่ อสั ตย์สุจริ ต

รักความเป็นธรรม คุณเป็นคนที่อนุรักษ์นิยม ไม่ว่าจะพูด หรือทำอะไรก็ตรงไปตรงมา

จิตใจกล้าหาญ ไมกลั วปัญหา จิตใจของคุณมั่นคง

ไม่อ่อนแอ ไม่อ่อนไหว จุดอ่อนของคุณ คือความไม่รู้จักยืดหยุ่นไม่มีความคิดสร้างสรรค์

เมื่ออารมณ์เสี ยจะกลายเป็นคนเก็บกด และอารมณ์แปรปรวน

3. กระต่ า ย ( R a b b i t )

ซึ่งเป็นสั ตว์ขิ้ต กใจ บอกถึงนิสั ยของคุณที่มีไหวพริบดี

รู้จักเอาตัวรอดได้ เป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ดีลักษณะภายนอกของคุณ เหมือนจะเป็นคนอ่อนแอ

แต่ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนเข้มแข็ง และมีเ ล่ห์ก ลซ่อนอยู่

คุณเป็นคนระเอียดรอบคอบเสมอ มีความระมั ดระวั ง บุคลิกของคุณเป็นคนคล่องแคล่ว

ท่าทางสุภาพมารย าทงามไม่ชอบการ ป ะ ท ะ กันซึ่งๆ หน้า

ใจกว้าง รักสวยรักงาม มีพรสวรรค์ทางศิลปะ เป็นคนโรแมนติก

ติดสบายไปสักนิดแต่เรื่องของความรู้สึก คุณจะเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ง่าย และถึงแม้ว่ากระต่ า ยจะดูเป็นสั ตว์ที่ขวัญอ่อน

แต่หลายๆ คนที่ชอบกระต่ า ยกับดูเป็นคนที่แข้มแข็ง มั่นใจ แบบคาดไม่ถึงเลยล่ะ

4. แมว ( C a t )

ใครที่ชอบเหมียวๆ บอกได้ถึงนิสั ยขิ้อ้อน เป็นคนที่รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้อำน าจใคร

ทำอะไรพิถีพิถัน ละเอียด คุณเป็นคนที่ทำงานปราณีต รสนิยมดี

คุณเป็นคนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเองก่อน ไม่ค่อยสนใจใคร เป็นคนหยิ่ งจนดูยโส และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

คุณจะเป็นคนเรื่องมาก หากอย ากได้ผลประโยชน์จากใคร

คุณจะรู้จักประจบประแจงเอาใจแต่พอสมใจก็หายไปเลย

ที่จริงแล้วคนที่ชอบแมว มักจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงเลยล่ะ

มักฉายเดี่ยว ไปไหนมาไหนคนเดียว ดูเหมือนเป็นคนไม่จริงใจ ทั้งที่คุณไม่ได้ร้ ายอย่ างที่เขาคิดเลย