คนอื่นดูถูกเราไม่เ จ็ บเท่า คนในครอบครัวดู ถูกกันเอง

บางครั้งเราก็ไม่แ คร์หรอกนะ ว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเรายังไง จะด่ าจะว่าให้เราเสี ยหายอะไร เราก็ไม่อย ากยุ่ง

เพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา

เราเลยไม่จำเป็นต้องแ คร์เท่าไหร่

แต่บางครั้งคนใกล้ตัวเรา

คนที่เราคิดว่าเรารักเขา และเขาก็รักเราคนที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเรา

มาดูถูกเรามันเ จ็ บมากๆ นะอย่ างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเรา

แต่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวเราเข้าใจเรา แค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะ

แต่ถ้ามาโดนญ าติพี่น้องหรือคนในครอบครัว

ดูถูกอีกล่ะก็เป็นใครก็ไม่น่าทนไหวหรอกนะ

ปกติแล้วคำว่าครอบครัวก็คือคนที่สายสัมพั นธ์ที่แน่นแฟ้นมากเป็นพิเ ศ ษ

ก็ควรที่จะช่วยเหลือหรือให้กำลังใจกัน

ไม่ใช่มาดูถูกหรือตั ดพ้ อกำลังใจถ้าเป็นคนข้างนอก

หรือคนที่เรารู้จักแค่ผิ วเ ผิ นมาดูถูกเรา เราก็ยังเฉยๆ

นะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัว

คนที่เรารักคนที่เราไว้เนื้ อเชื่ อใจมาดูถูกแบบนี้

ไม่ว่าใครก็ไม่โอเคกันทั้งนั้นแหละนะ จะบอกให้…

การดูถู กคนอื่น

ไม่ได้ทำให้คุณดู

“สูงขึ้น”

แต่ในทางกลับกัน

มันทำให้คนอื่น

รู้ว่า “กำพื ด” ของคุณ

เป็นแบบไหนต่างหาก

…อย่ าได้ดูถูกใครเลย…

 

ขอบคุณ : bohatto