จงมีสติในความรัก “ฉันแ ย่ งสามีคนอื่นมา แต่เขาเต็มใจจะบ าปไหม”

ทำผิ ดศีลก็ย่อม บ าปแน่นอน อะไรที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องสิ่งๆ

นั้นย่อมไม่ใช่ของของเรา เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานสุขอาจเพียงชั่ วครู่ หลังจากนั้นคือเ ว ร ก ร ร มล้วนๆ

ชายคนนี้เขามีค่าอะไรถึงขนาดต้องแ ย่ ง มาจากครอบครัวเขาหรือเพราะเขากำลังเป็นสามีหรือพ่อของคนอื่น คนแบบนี้ที่ยอมทำ ล า ย ครอบครัวตัวเอง

เพื่อมาอยู่กับคุณได้ คุณว่าเขาจริงใจกับคุณมั้ยล่ะวันนี้เขาอาจจะกำลังรัก

กำลังหลงคุณ ป ร น เ ป ร อ ความสุขให้คุณได้แต่อย่ าลืมว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยรักหลงเมียเขาเช่นกันแล้วแน่ใจได้อย่ างไรว่าวันข้างหน้าเขาจะไม่ไปรัก ห ล งใครใหม่

เมื่อเราต้องแ ก่ ต้องเ หี่ ย ว ลงทุกวันอยู่กับความ ห ว าดระแ ว งทั้งชีวิต ไม่เห็นว่ามันจะ สุข ตรงไหนเลยย้อนไปในวันที่คุณคิดจะแ ย่ งมานั้น

คุณต้องการคนๆ นี้เพราะคุณรัก หลงเขา ต้องการเขาวันนั้นคุณอาจลืมคิดไปว่าครอบครัวเขาก็รักและต้องการเขา

เช่นกันคนเสมอกันก็ย่อมมีแ ร ง ดึ งดูดเข้าหากันนั้นถูกต้องแล้ว

ต่อจากนี้ไปอะไรมันจะเกิ ดขึ้น ก็จงยอมรับผลของการกระทำว่า

เราได้เลือกเส้นทางนี้ด้วยตัวของเราเองของใหม่ vี้ เ ยี่ ย ว ย่อมหอม รั ญ จ ว ญ

ใจลองอยู่กันไปนานๆ คบกันไปนานๆไม่เราเบื่ อเขาเขาก็เบื่อเราถึงวันนั้นจงอย่ าลืมการกระทำในวันนี้เท่านั้นเอง

…การไปรัก คนที่มีเจ้าของก็เหมือนกับการที่เรายืมรองเท้าคนอื่นมาใส่

ต่อให้พอดี แค่ไหน สุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี…

 

ขอบคุณ : นามบุญ