เกร็ดความรู้

10 สิ่งที่บอกว่า คุณเป็นผู้หญิงที่แกร่งและเก่ง มีนิสั ยสู้ชีวิต

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแรงแต่อย่ างใดแต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

และมีอนาคตที่ดีได้และถ้าคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย ากเพียงเปลี่ยนวิธีคิด

และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตซะใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้ว

ในขณะเดียวกันสมัยนี้มีเยอะมากคนที่ไม่ต้องเรียนเก่งจบสูงแต่หาเงินเก่ง ขยันและมีการจัดร ายรับ

ได้ดียอมรับเลยว่าของพวกนี้ไม่ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้เสมอไป ถ้าความรู้ของการเรียนเก่งให้ได้แค่เ ก ร ดที่ดีแต่จบมาเก็บเงินไม่เป็นก็เปล่าประโยชน์จ้า

1. เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณ

2. เธอรู้จักให้อภั ย อภั ย ท านเป็น ท านขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

3. เธอรู้จักตัวเอง เธอไม่ตามกระแ ส เธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

7. เธอพึ่งพาตัวเอง เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง เธอสามารถควบคุมชีวิตเองได้

5. เธอมีความมั่นใจจากภายในและไม่ก้าวร้าว เธอจะพูดอย่ างนอบน้อมด้วยความมั่นใจ

6. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมีความสุขแบบไหน

7. เธอไม่โ ล กสวย แต่ก็ไม่มองโ ล กในแ ง่ร้ าย เธอมักจะมองโ ล กตามความเป็นจริง และมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป

8. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

9. เธอไม่ยึดติดอดีต แต่กลับเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เ พ้ อฝันแต่เธอวางแผนอนาคต เพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

10. เธอไม่รู้สึกแ พ้ แม้บ้างครั้งจะดูด้อยกว่าคนอื่น แต่เธอไม่ดูถูกใครแม้เธอจะเก่งกว่า แต่เธอรู้สึกชนะใจตัวเอง

 

ขอบคุณ : gangbeauty