เกร็ดความรู้

10 นิสั ย ที่ควรละทิ้ ง ทุ กข์น้อยลงความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้น

ถ้ารู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเรามีความสุขกว่านี้ ลองลด ละ เลิ ก บางนิสั ยทิ้งไปบ้าง แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่ างค าดไม่ถึง ความสุขในชีวิตหาไม่ย ากนักหรอกค่ะ

เพราะจะสุขหรือทุ กข์ขึ้นอยู่ที่ใจและวิธีคิดของตัวเราเองล้วนๆ และหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขน้อยลง หรือทุ กข์ซะเป็นส่วนใหญ่

ลองตัด 10 นิสั ยเหล่านี้ออกจากชีวิตเราไป เชื่ อเถอะคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ง่าย ๆ เลย

1. ทิ้ ง ความอิจ ฉ า

ความอิจฉ าที่เกิ ดขึ้น เหตุผลจริงๆ แล้วมันคือการที่เราไปเปรี ยบเที ยบชีวิตเรากับคนอื่นไงมองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามี

การทำเช่นนี้จะเป็นการที่เราทำร้ า ยตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยหากว่าความสำเร็จของคนอื่น

มานั่งทำให้คุณเป็นทุ กข์ใจ ไม่มีความสุข เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้คุณทุ กข์เอง

2. ทิ้ ง ความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องถูกเสมอ

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง การที่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด ว่าเราจะไม่ “สมบูรณ์แบบ” นั้นมันทำให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้หรอก

จงปล่อยวาง และยอมรับในธรรมช าติของมนุษย์เถิด

3. ทิ้ ง การโ ท ษคนอื่น

หลายต่อหลายคน พอเวลาที่มีปัญหาต่างๆ เกิ ดขึ้นก็มักจะหาใครสักคนมารับผิ ดชอบ

ต้องคอยโ ท ษคนอื่นอยู่ตลอด จงหันมาเปลี่ยนความคิดใหม่

มานั่งหาวิธีแก้จะดีกว่าไหม เพราะบางอย่ างที่ได้เกิ ดขึ้นเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้

4. ทิ้ ง ความเชื่ อที่จำ กั ด ความสามารถของคุณ

บางคนมักมีความเชื่ อว่า เราทำนู่นไม่ได้ ทำนี่ไม่ได้ ความคิดอย่ างนี้เป็นอุปส ร ร คที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ที่จะทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่รักจริงๆ หรือท้าทายไปสู่ความสำเร็จได้

5. ทิ้ ง การบ่ นหรือตำหนิ

แทนที่จะบ่ น ตำห นิ ที่ไม่ได้ดั่งใจเราตลอดเวลา เปลี่ยนมุมมองใหม่

เป็นการตั้งสติ มองว่าปัญหานี้เกิ ดจากสื่งใด

และแก้ไขอย่ างไร เช่นนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

6. ทิ้ ง เพื่อนแ ย่ๆ

มนุษย์เป็นสั ตว์สังคม และได้รับอิ ท ธิ พ ล จากคนรอบข้างค่อนข้างสูง ดังนั้น อย ากเป็นคนแบบไหน

การคบเพื่อนคือสิ่งสำคัญ เมื่อเราเพื่อนดี เราก็ดีไปด้วย แต่หากเพื่อนไม่ดี เราก็พลอยแ ย่ไงล่ะ

7. ทิ้ ง การทำงานที่มากไป

ความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากแค่การทำงานอย่ างเดียว

คนบางคนให้เวลาเต็มที่กับงาน ทำงานห่ามรุ่ งห่ ามค่ำไม่มีเวลาให้กับตัวเอง

ทำให้เสี ยทั้งสุขภาพและเสี ยคนรอบข้างไป

8. ทิ้ ง ความกลั วที่จะเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอ

แม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะแ ย่แค่ไหนรับมือได้บ้างไม่ได้บ้าง

แต่เราก็อย ากจะแก้ไขไม่อย ากที่จะเปลี่ยนมัน เพราะกลั วการเริ่มต้นใหม่

กลั วที่ต้องลองอะไรใหม่ๆ แต่ถ้ายังทำในสิ่งเดิมๆ ก็จะไม่ได้ทำให้มีอะไรที่ดีขึ้น ลองมองหาหนทางใหม่ รู้จักเริ่มต้นใหม่ และอย่ ากลัวที่จะเปลี่ยนเลย

9. ทิ้ ง ความคิดที่ว่าทุกอย่ างควบคุมได้

คนส่วนใหญ่มักมีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตนได้ทำ ได้คิด ชอบให้ทุกอย่ างเป็นไปอย่ างที่เราคิดแต่พอผลลัพธ์กลับไม่ใช่ที่คิดไว้ ก็มานั่งเสี ยใจและหมดหวังหมดกำลังใจ

ทุ กข์มากเพราะหวังมาก ฉะนั้นอย่ าคาดหวังอะไรมากๆ ทำทุกอย่ างให้เต็มที่

เราจงรู้จักเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิ ดขึ้น เพราะไม่มีอะไรที่ตัวเราจะค วมคุ บให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่ างหรอก

10. ทิ้ ง อดีตที่ผ่านมาแล้ว

อดีต คือประสบการณ์ที่มีทั้งดี และไม่ดี มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเรา

แต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสี ยใจในอดีต

และทำให้คุณก้าวไปไหนไม่ได้

ดังนั้น เมื่อมันเป็นแบบนั้น ปล่อยวาง และทิ้งมันไปบ้างก็ดี

 

ขอบคุณ : postsod , terrabkk