สุขภาพ

ฝากถึงคนวัย 50-60 ปี้ขึ้นไปแ ก่อย่ างไรให้มีสุขลูกหลานรัก

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชร าที่กำลังก้าวเข้ามาจะต้องจำ วิธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัยชราอย่ างมีความสุข

1. ใช้ชีวิตอย่ างแข็งแ ร ง

สุขภาพแข็งแ ร งสำคัญที่สุด ยิ่งแ ก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุขภาพแข็งแ ร ง

กินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อย่ างมีศั กดิ์ศรี

เมื่ออายุมากขึ้น ต้องรักษาสุขภาพ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น ออกกำลังกาย เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ

2. ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราแ ก่แล้ว อย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องเก่าๆ มาพูดตลอดเวลาคุณเคยช่วยใคร

คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลาน

ก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวันเอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบ าก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ออ้าง

หาวิธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเ ทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไป ไม่เต็มใจทำ

คุณก็จะลำบ ากฟรีๆ ไปช่วยแล้วลูกๆก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแ ง่ดี

3. คือมีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราแ ก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้

ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแ ก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆ ก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดันมากมาย

คุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออก ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า

ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเงินตอนที่คุณยังหนุ่มสาว

อย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

4. ใช้ชีวิตอย่ างไม่ต้องกังวล

เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ

ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกลายเป็นทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆรำคาญไปเสี ยอีก

เรื่องของพวกเขา อย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ

เราแ ก่แล้วจัดการแค่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบ าก

5. ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ

ฟังเพลงที่นิยม เ ต้ นรำ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ อย่ าเรียกร้ อ งนั่นนี่ทั้งวัน

ต้องผ่อนคลายอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใสไ ล่ปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

6. ใช้ชีวิตอย่ างใจกว้าง

แ ก่แล้วไม่ต้องเ ค ร่ ง ค รั ดกับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง

อย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลั วการใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง

ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อยเงินก็จะกลายเป็น ม ร ด ก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว

 

ขอบคุณ : verrysmilejung