ข้อคิด

8 อย่ างผู้หญิงอยู่เป็น ไม่เก็บมันไว้กับตัว เธอจะเลือกแต่สิ่งดีๆ

1. ทิ้ งความอิ จ ฉ า

เมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ มันจะดีก็ต่อเมื่อมันเป็นแ ร งบั น ด าลใจให้คุณในการแข่งขันและ

พัฒนาตัวเองแต่มันจะเริ่มไม่ดีถ้าความสำเร็จของคนอื่นทำให้คุณรู้สึก ริ ษ ย า นี่จะทำให้คุณทุกข์เอง

2. ทิ้ งเพื่อนแ ย่ๆ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่อนข้างสูง

เพราะฉะนั้นอย ากเป็นคนแบบไหนการคบเพื่อนคือเรื่องสำคัญถ้าเพื่อนดีคุณก็ดีไปด้วย ถ้าเพื่อนไม่ดี คุณก็พลอยแ ย่ไปด้วยนั่นเอง

3. ทิ้ งการโ ท ษคนอื่น

หลายๆ คน เมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้น จะต้องหาสิ่งของ หรือ คนมารับผิ ดชอบให้ได้ ต้องโ ท ษนู่นโ ท ษนี่ตลอดเวลา เปลี่ยนจากแบบนั้น

มาเป็นการนั่งมองที่ปัญหา และช่วยกันแก้ไขดีกว่านั้น

4. ทิ้ งความเชื่ อที่ว่าคุณไม่มีความสามารถ

บางคนมักมีความเชื่ อที่ว่า เราทำนู่นไม่ได้ ทำนี่ไม่ได้ เราทำได้แค่นี้แหละ จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆ เราก็เคยปั่นจักรย านไม่เป็นมาก่อน

ลองผิ ดลองถูก ล้ มลุ กค ลุ ก ค ล านตั้งกี่รอบ กว่าจะปั่นได้ ทุกๆ อย่ างย่อมมีการเรียนรู้

7. ทิ้ งการบ่ นตลอดเวลา

แทนที่จะบ่ น ตำห นิ เรื่องไม่ดี ที่ไม่ได้ดั่งใจเราตลอดเวลา

เปลี่ยนมุมมองใหม่ เป็นการตั้งสติ มองว่าปัญหานี้เกิ ดจากอะไรและ แก้ไขอย่ างไรเพราะ ไม่ว่าคุณจะบ่นเท่าไร ปัญหามันก็ไม่หายไปหรอก

6. ทิ้ งอดีต

อดีต คือประสบการณ์ที่มีทั้งดี และ ไม่ดี มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมา

แต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่มารบกวนความสุขของคุณในปัจจุบัน เลือกเก็บไว้เฉพาะอดีตที่ทำให้เรามีความสุข ส่วนอดีตที่แ ย่ๆ ก็

เก็บไว้สอนใจให้เป็นบทเรียน แล้วรีบปล่อยวาง และ ทิ้งมันไปบ้างก็ได้

7. ทิ้ งความคิดที่ว่าจะต้องถูกเสมอไป

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง การที่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด กลั วว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบทำอะไรผิ ดๆ ถูก

หรือกลั วไม่ถูกต้องในสายตาคนอื่นนั้นมันทำให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้เลยปล่อยวาง และยอมรับในธรรมช าติของมนุษย์เสี ยเถอะ

8. ทิ้ งความกลั วที่จะเปลี่ยน

หลายๆ ครั้ง แม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะแย่แค่ไหนคนเราก็ไม่อย ากที่จะเปลี่ยน กลั วที่จะเปลี่ยน เพราะกลั วสิ่งใหม่ มากกว่า

แต่คุณหารู้ไม่ว่า บางที่สิ่งใหม่มันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มากมายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น กล้าที่จะเปลี่ยนเถอะ

 

ขอบคุณ : junjao