อายุก็มากแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขปล่อยวางให้มากโ มโ หให้น้อยลง

คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาว กลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแ ก่อาจจะเป็นไปไม่ได้

งั้นถ้าเราแ ก่แล้ว ต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆ คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ต้องเผชิญหน้ากับความชราที่กำลังก้าวเข้ามา

เมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ชรา เราจะทำอย่ างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

6 วิธีการใช้ชีวิตวัยชราอย่ างมีความสุข

1. ใจกว้างเข้าไว้

แ ก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองไปทุกเรื่องหรอก กินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามคุณค่า

ไม่ต้องกลั ว การใช้เงิน เพราะเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้ว

เพราะถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเอง สุดท้ายแล้วเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วยนะ เข้าใจมั้ย

2. ไม่ทวงบุญคนอื่น

แ ก่ตัวไปแล้วอย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดซ้ำๆ คุณเคยช่วยเหลือใคร

คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อยผ่านไป คุณแค่รู้ตัวคุณก็พอแล้ว

เช่น ถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่ าหงุดหงิดไป แล้วบ่ นต่อหน้าหลานว่าลำบ าก

ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำ ก็หาข้ออ้างไปก็เท่านั้น

3. ไ ร้ความกั ง ว ล

ใช้ชีวิตอย่ างไม่กั ง วล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ช่วย อะไรที่อยู่นอกเหนือหรือลูกๆ

ไม่ต้องการให้คุณช่วยก็ไม่ต้องกั ง ว ลไปเดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดี และอีกเรื่องคือ อย่ าเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของลูกมากไป

คนเราแ ก่แล้ว จัดการเรื่องของเราก็พอ ไม่ต้องไปยุ่ งปัญหา ของผู้อื่น

4. สุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแร งเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญ แค่สุขภาพแข็งแร ง

กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ เดินได้เอง

เท่านี้ก็สุขมากแล้ว เแต่ก็ต้องรั ก ษ าสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วย สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีมากขึ้น

5. อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

เมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองอยู่นะ ลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป

เราจะไม่เอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแ ก่ตัวไปฝากไว้ที่เขา ลูกๆ ก็มีงานที่ต้องทำ มันเหมือนกับว่าไปเพิ่มความกดดันให้เขา

คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด

ทำให้ไม่มีความสุข อยู่ที่บ้านของคุณเองใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข ในแต่ละวัน ด้วยเงินเก็บของคุณจะดีกว่านะ

6. ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเสี ยงเพลง

หากิจ ก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ

อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ กข์ไปให้หมด ทำตัวเองให้มีความสุขอยู่เสมอ

 

ขอบคุณ : deejaiplus