ข้อคิด

จำ 5 ข้อนี้ไว้หากวันใดที่ต้องแบกภ าระอยู่คนเดียว

บางครั้งทุกอย่ างในชีวิตอาจไม่เป็นดั่งใจหวัง แม้เราจะพ ย า ย า มสู้อย่ างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่โ ช คชะต ากลับเล่นตลกเสี ยอย่ างนั้น เราอาจต้องท้อแท้และคิดว่าตนเองคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้

แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเราสามารถ พ ลิ กผันสิ่ง ร้ า ย ๆ ในชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น

ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกผิ ดหวังกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจนเกิ ดท้อขึ้นมา ให้คุณนึกถึงคำเหล่านี้เอาไว้แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้น การพึ่งพาตัวเองได้คือสิ่งสำคัญ

การหัดให้ตัวเอง ได้อยู่ตัวคนเดียว มันเป็นเรื่องสำคัญที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ เพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอด

1. ไม่มีใคร อยู่กับเราได้ตลอด

เวลาจะพร ากใครหลาย ๆ คนให้เดินไปจากชีวิตเราเรื่อยๆ และเราเองก็ไม่ทันตั้งตัว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึก

เคว้งทั้งหลาย จะก่อตัวขึ้นภายในใจ จนรับรู้ได้ถึงความอ่อนแอ เพราะงั้น

การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นคือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึง

ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะจะไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป รวมถึงตัวเราด้วย

2. ไม่ต้องเป็นภ าระใคร ไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อน

ในแ ง่ของความเป็นจริง คนเราควรใช้ศั กยภ าพของตัวเองที่มีอยู่

ทำทุกอย่ างให้เต็มที่ก่อนแล้วเมื่อไม่ไหวจริง ๆ จึงค่อยไปพึ่งพาคนอื่น

มันจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิม และเลี่ ยงการเป็นภาระคนอื่นด้วยนะ

3. เราจะเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อได้ใช้ชีวิตคนเดียว

คนเราจะรู้สึกว่าตนเอง สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

และเข้มแข็งกว่าเดิม ก็ต่อเมื่อได้ผ่านอุป ส ร รค ปัญหาต่าง ๆ

ไปด้วยตนเองแล้ว มันไม่ใช่เรื่องแ ย่เลยเมื่อต้องอยู่คนเดียว เพราะในบางครั้ง

บทเรียนชีวิตดีๆ ทั้งหลาย ก็ได้มาจากประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยแหละ

4. ทำในสิ่งที่ตัวเอง อย ากทำได้เต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง มันจะภูมิใจ ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เต็มที่เสมอ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกัง ว ลใดๆ

ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง เป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเรา เพียงเราลงมือทำ

5. อย่ าหาความแน่นอนกับใจคน

ใจคนเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา หาได้มีความแน่นอนเลย และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า ถึงจุด ๆ นึงใครบ้างล่ะ ที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา

เพราะงั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย

จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญมันไม่ใช่เรื่องย ากเกินที่เราจะรับไหวไงล่ะ

 

ขอบคุณ : sansabai