ธรรมะ

หัดฝึกตัวเองให้เป็นคนใจนิ่งเข้าไว้ เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจ

หากไม่พอใจใคร นิ่งไว้ดีที่สุด เพราะความรู้สึก ณ ตอนนั้นเป็นเพียง อารมณ์ชั่ ววูบ คนเรามักให้อารมณ์ในด้านลบๆที่เกิ ดขึ้นแค่เพียงชั่ วครู่ เข้ามาครอบงำเสมอ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่อารมณ์เหล่านั้น

มันย้อนกลับมา ทำ ร้ าย ความรู้สึกของตัวเอง ทำร้ ายคนรอบข้าง ก็เพราะการไม่รู้จัก ควบคุมอารมณ์นี่แหละ รวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองว่า

อารมณ์โก ร ธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ชั่ วครั้ง ชั่ วคราว ที่เกิ ดขึ้น ณ ตอนนั้น

ถ้าจะให้ดีก็จงอย่ าเอาตัวเอง เข้าไปเสี ยหายเพราะมันดีกว่า หลีกเลี่ ยงการทำให้สถานการณ์แ ย่ลง

ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่ร้อนเป็นไ ฟตรงหน้า เริ่มแ ย่ลง ไปกันใหญ่ จนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจ ของตัวเองที่กำลังเกิ ดขึ้นควรทำใจให้เย็นมากขึ้น และใช้ความนิ่งเงียบที่มีนี่แหละ

เข้าสยบ ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เผชิญอยู่ตรงหน้า และห ลี กเลี่ ยงการพูดคุยกับคนอื่นๆ

ถ้าเราคิดว่ากลั ว จะพูดอะไรที่รุ นแ ร งออกไปแบบไม่ทันคิด รอให้ใจเย็นขึ้นมากขึ้น

แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่ างตรงไปตรงมา คุยกันด้วยเหตุผล คุยกันด้วยความใจเย็น มีสติ สร้าง ภ าพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

การมีภาพลักษณ์ที่ดี นับว่าเป็นสิ่งจำเป็น ในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม ยิ่งคนวัยทำงาน

ที่มักจะต้องพบเจอกับอุ ป ส ร ร คและปัญหาต่างๆ ผู้คนมากหน้าหลายตา

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ของความขั ดแ ย้ งและความใจร้อนที่อาจเกิ ดขึ้น หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดี ในการใช้เรียกสติกลับคืนมา

เหมือนกับว่าเราได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุ กคิดถึงอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไป

ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติ ภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคน ที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองกว่าเดิม และความใจเย็นนี้

จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิ ด ความผิ ด พล าดกับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง

และช่วยลดทอนการทำให้เราเองและคนรอบข้างเสี ยความรู้สึกได้

เชื่อว่าใครๆ ต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้ าวฉานระหว่างความสัมพันธ์หรอกนะ

เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่นัก ถ้าวันหนึ่งจะต้องเลิ กรู้จักกันไป เพียงแค่ว่าปัญหาด้านอารมณ์ ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

 

ขอบคุณ : Goodlifeupdate