10 ข้อคิดดีๆ อ่ านย ามเช้า มีกำลังใจสู้ รู้สึกโชคดีจังที่ได้อ่ าน

หลายครั้งที่เรามีปัญหา เรามักจะถามหาคนรอบข้าง เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นแต่เราคงจะลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานั้นผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยดีคือ ตัวเราเอง

1. เรื่องหลายๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามา

มันก็แค่กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ ว คร าว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ทุ กข์เข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

2. เมื่อใดที่โ มโ ห ลองนั่งนิ่งๆ

ทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแ ย่ๆ เลย

3. เมื่อใดที่ถูกเอาเ ป รี ย บ

ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสี ยเวลา

ซื่อสั ตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว

4. เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแ ย่ งอะไรไป

ให้ลองไ ต ร่ ต ร อ งดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป

และ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริง แม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมช าติ

5. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสี ยใจ

ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ ย ง คง กระพั น คนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้ น ฟ้า หรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

6. การได้พบหน้ากันในวันนี้

หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมั วมาทะเล าะกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

7. อาจไม่รวยล้ นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงิน

แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศรษฐีโ ห ย ห าก็เป็นได้ แค่สุขภาพแข็งแ รงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตาม โ ร ง พ ย าบ าล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ อีกมากเพียงใด

8. ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด

ทุกเรื่องที่เกิ ดขึ้นหากลองดูดีๆ จะพบว่า มีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ

หากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่ หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิ ด

เพราะฉะนั้น อย่ าไปเก็บเอามาคิด เพราะ ไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน

9. เมื่อใดที่ก ลั ด ก ลุ้ มใจ ลองสุดลมหายใจลึกๆ

แล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไป กำลังบอกเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

10. ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้าม

วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบ้านให้หลบฝนหลบแดด

มีเสื้ อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ านเ ฟ สเ ล่ นไ ลน์

อ่านบทความดีๆ แบบนี้ได้ แค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆ อีกหลายๆ คนแล้ว

 

ขอบคุณ : ความสุข