เกร็ดความรู้

ความต่าง ระหว่างรักกับหลง จริงๆ แล้วคู่ของคุณเป็นรักแท้หรือแค่ความหลง

หากใครมีความรักอยู่แล้วขอให้มีความสุขกับความรักมากๆ วันนี้มีเรื่องดีๆ อย ากเพื่อนๆ ให้อ่ านกันจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่คืออะไรกันรัก คือ การทำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบด้วยความ เต็มใจ

เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขายิ้มได้ ทำให้เขามีความสุข หลง คือ การ อย ากให้อีกฝ่ายทำสิ่งที่เราชอบ เพื่อที่เราจะได้ยิ้มได้

รักกับหลงอยู่ห่ างกันแค่เ ส้ น บางๆ เท่านั้น หลายคนไม่สามารถแ ย กแ ย ะได้ว่าความรักที่แท้จริงนั่นคืออะไร ส่วนใหญ่จะเป็นความหลงมากกว่า

วันนี้เราจึงมีก ลวิธี ที่บอกว่านั่นแหละมันคือความหลงหรือความรักกันแน่ มาฝากกัน…

รัก คือ การ ปรับตัว เข้าหากัน…หลง คือ การ อย าก ให้อีกฝ่ายปรับตัว เขาหาเราอย่ างเดียว

รัก คือ ความ เข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของเขา…หลง คือ ความ ต้องการ ให้เขาสมบูรณ์แบบที่เราวาดฝันไว้

รัก คือ การให้ ความสบายใจ เมื่ออยู่ใกล้ ไม่ต้องบังคับมาครอบครอง เพราะทั้งสองต่างอย ากเป็นของกันและกันเสมอ

รัก คือ การยอมรับ ในตัวตน ของผู้ที่เรารัก

หลง คือ การคิดว่าตัวเองรัก ในตัวตนของเขา แต่ที่จริงๆแล้ว เรารัก เปลื อก ของเขามากกว่า

รัก คือ การ สนับสนุน เอื้ อเฟื้ อ เกื้ อกูล เป็นแ ร งผลั กดันให้ฝันของอีกฝ่ายเป็นจริง

หลง คือ การต้องการ ให้อีกฝ่ายทำ ตามใจฉัน โดยไม่สนใจอะไร

รัก คือ การ ปรับปรุง ข้อเสี ยของตนเองเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข …แต่เราต้องไม่ทุ กข์ด้วยนะ

หลง คือ การบอกให้อีกฝ่าย เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เรามีความสุขนั่นเอง

รัก คือ การถามตนเองอยู่เสมอว่า  จะทำยังไงให้เรา ทั้งสอง มีความสุข ให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่น

หลง คือ การถามตัวเองว่า ฉันจะต้อง ได้อะไรจากเขา ฉันถึงจะมีความสุข ถึงจะสุขสบาย

รัก คือ การ ให้ โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ในขณะเดียวกัน ผู้รับก็จะอย ากตอบแทนความรักหากได้มันมา

หลง คือ การให้โดย คาดหวัง ว่าเขาจะต้องให้เราตอบแทน เมื่อเขาไม่ให้ตอบ เราก็เป็นทุ กข์

 

ขอบคุณ : น้ำแข็ง