ข้อคิด

9 ข้อดี ของการร้ อ งไ ห้ ไม่ได้แ ย่อย่ างที่คิด

การร้ อ งไ ห้มีได้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กๆ แต่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่ คนที่ร้ อ งไ ห้กลับถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอ เป็นคนvี้แ พ้ ทั้งที่ความจริงแล้วการร้ อ งไ ห้ออกมานั้น มีอยู่หลากหลายรูปแบบ

บ้างก็ร้ อ งเพราะความเสี ยใจจริงๆ บ้างก็ร้ อ งเพราะความดีใจ หรือขำจนน้ำต าไ ห ลก็มี ไม่เพียง

แค่นี้การร้ อ งไ ห้เสี ยน้ำตา ยังมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด ลองมาดูกันว่า “น้ำต า” มีประโยชน์อะไรบ้าง

1. ช่วยลดความเ ค รี ย ด

การที่เราเสี ยน้ำตาออกมานั้น จะช่วยทำให้ร่างกายได้ปลดปล่อย ส า ร พิ ษ และปรับ ฮ อร์โ ม นให้มีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาความเ ค รี ย ด และคลายความกดดันได้เป็นอย่ างดี

สังเกตหรือไม่ว่าหลังจากที่เราร้ อ งไ ห้เสี ยน้ำตาไปแล้ว เรามักจะรู้สึกเหมือนได้ระบาย ได้ปลดปล่อยออกมา รู้สึกคลาย เ ค รี ย ดได้มากยิ่งขึ้น

2. ช่วยทำให้ใจเย็นขึ้น

การร้ อ งไ ห้ จะช่วยลดความร้อนใน ส ม อ ง เพราะว่าเวลาที่เราร้ อ งไ ห้ ร่างกายของเราจะหายใจเร็วขึ้น

และเต็ม ป อ ด มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราเย็นลงอย่ างเห็นได้ชั ด

3. ช่วยลดความดันโ ล หิ ต

เพราะเวลาที่เราร้ อ งไ ห้ การทำงานของ ป อ ด จะทำงานหนักขึ้น

และทำให้ระดับการเ ต้ นของหั วใจอยู่ในระดับที่ควรจะเป็น ทำให้ความดันโ ล หิ ต ของเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

4. ทำให้เราเข้มเเข็งมากขึ้น

หลังจากที่เราร้ อ งไ ห้ไปแล้ว จะทำให้เรารู้สึกสบายมากขึ้น สามารถทนกับความเ จ็ บ ป ว ดได้มากขึ้น

และหลังจากการร้ อ งไ ห้จะทำให้เรารู้สึกสงบมากยิ่งขึ้น มีสติมากขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจโลกได้มากกว่าเดิม หรือมีความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เรามองว่าเรื่องแ ย่ๆ ที่ผ่านมาจะเป็นแ ร ง ผลั กดันให้เราเข้มแข็งมากขึ้น

5. ช่วยขั บฝุ่นละอองและส า ร พิ ษ

ไม่ได้ร้ อ งไ ห้ แค่ฝุ่นมันเข้าตา เวลาที่มีฝุ่นละออง ส า ร พิ ษ

หรือสิ่งแ ป ล ก ป ล อ ม อยู่ในตา ร่างกายจะสั่งให้หลั่ งน้ำตาออกมาเพื่อขับสิ่งส ก ป ร กเหล่านั้นออกไป

โดยในน้ำต าของเราจะมีส า รที่ชื่อว่า ” ไ ลโ ซไ ซม์ ”

ที่สามารถกำจัดเ ชื้ อ โ ร ค และแ บ คทีเ รี ยได้ ถึง 90 %

6. ให้ความชุ่มชื้นแ ก่ดวงตาและรอบดวงตา

น้ำตาจะช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับดวงตา และรอบดวงตาของเรา ไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยให้เราสามารถเห็นได้ชัดขึ้น และการที่ดวงตาของเรามีความชุ่มชื้นอยู่นั้น จะช่วยลดอาการคันต าได้เป็นอย่ างดี และลดความเสี่ ยงที่จะทำให้เกิ ด บ าดแ ผ ลในดวงตาอีกด้วย

8. ปรับความสมดุลของอารมณ์

ร่างกายของคนเราเวลาที่ได้รับความรู้สึกต่างๆ มากเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายแสดงอาการต่างๆ ออกมา

เช่นการที่เราเสี ยใจมากๆ เราก็มักจะเสี ยใจจนร้ อ งไ ห้น้ำต าไ ห ล ถือเป็นเรื่องดี

เพราะจะทำให้ร่างกายได้ปลดปล่อยออกมา ไม่รู้สึกเ ก็ บ ก ด กดดั น อึ ดอั ด และยังช่วยปรับให้อารมณ์ของเรามีความสมดุลมากขึ้น

9. เป็นการระบายที่ดี และช่วยเยียวยาความเจ็บปวด

การได้ร้ อ งไ ห้สักครั้ง ถือเป็นการระบายความรู้สึกที่ดีวิธีหนึ่ง ในเวลาที่เราเจอเรื่องแ ย่ๆ จนไม่สามารถทนได้อีก ร่างกายของเราจะหลั่งน้ำต าออกมาเพื่อเป็นการปลดปล่อย ลด ความเ ค รี ย ด หรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อร่างกายออกมา

ซึ่งหลังจากที่เราร้ อ งไ ห้ออกมาแล้ว จะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น อย่ างเห็นได้ชัด

 

ขอบคุณ : goodlifeupdate