เกร็ดความรู้

10 แนวคิดที่แตกต่าง ระหว่างคนรวย กับ คนจน

มาดู 10 นิสั ยที่ทำให้คนจนแตกต่างจากคนรวย

1. อย่ าพูดคำว่าไม่

ลองนับดูว่าคุณปฏิเสธกี่ครั้งต่อวันหรือปฏิเสธความคิดของใครบางคน

แม้ว่าคุณจะแน่ใจ 100% ว่ามีบางอย่ างไม่เหมาะสมแต่ให้รอก่อน ให้เวลาบ้าง และเปิดใจกว้าง ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความมั่งคั่ง

2. การให้และแบ่ งปั น

เป็นสัญลักษณ์ของจิ ตใจที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งให้ยิ่งได้ 79% ของคนรวยเป็นอาสาสมัครเพื่อการกุศ ล

พวกเขาสร้างนิสั ยในการแบ่ งปั นเวลา เงิน และความเชี่ ยวช าญของพวกเขาการบริจาคการกุศ ลและของกำนัลให้กับเพื่อนและญาติไม่เพียง

แต่เป็นสัญลักษณ์ของจิ ตใจที่ดี แต่ยังรวมถึงชีวิตสมบูรณ์พร้อมด้วย

3. คนรวยไม่หวังที่จะถูกร างวั ล

พวกเขาไม่รับความเสี่ ยง พวกเขาทำอย่ างแน่นอน แต่สิ่งนี้คือพวกเขาคำนวนทุกอย่ างล่วงหน้าและพึ่งพาตนเอง ไม่หวังเรื่องโ ช ค ล าภที่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

4. อย่ านิ น ท าถ้าคุณอย ากรวย

การนิ น ท านั้นทำลายความสัมพันธ์และปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณ คนรวยมีนิสั ยที่ไม่พูดอะไรลับหลังของคนอื่น

หากคุณมีปัญหากับใครสักคนมันจะเป็นการดีกว่าที่จะไปหาคนนั้นและพูดคุยกับพวกเขาโดยตรง

5. ให้มีเป้าหมายไม่ใช่ความปรารถนา

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จให้ตั้งเป้าหมายแต่อย่ าคาดหวัง คุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ของความฝันได้

การวางแผนและรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการทำคือสิ่งที่คุณต้องการ

6. คนที่ร่ำรวยมักจะดูแลรอยยิ้มเป็นประจำทุกวัน

พวกเขาใช้ไหมขั ดฟันทุกวันเพราะรอยยิ้มเป็นหนึ่งในสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นในคน

มันอาจทำให้ภ าพลั กษณ์ของคุณเสี ยไปหากคุณมีก ลิ่ น ป ากและฟันเป็นสีเหลือง

7. คนที่มั่งคั่งจะอ่านมากๆ

B i l l  G a t e s กล่าวว่าเขาอ่านหนังสือ 50 เล่มต่อปีและทำให้เขาได้เปรียบอย่ างมาก

และไม่ใช่เขาคนเดียวในหมู่คนร่ำรวยที่คิดว่าการอ่านเป็น“ หนทาง”

อย่ างไรก็ตามเราไม่ได้พูดถึงหนังสือที่สนุกสนาน แต่ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ให้ความรู้และให้แนวคิดใหม่แ ก่คุณ

5. พวกเขาไม่ชอบเป็นห นี้

หากพวกเขาต้องการซื้ออะไรพวกเขาค่อนข้างจะประหยัดเงินและจ่ายด้วยเงินสด

การยืมเงินจาก ธ น าค ารเพื่อผ่อนหรือซื้อรถยนต์ที่ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลเพราะต้องจ่าย ด อ ก เ บี้ ย เงินกู้ “ หนี้เป็นอุ ป ส ร ร ค สำคัญสำหรับการสร้างความมั่งคั่ง”

9. พวกเขาไม่จำเป็นต้องอวดรวย

โดยปกติแล้วคนรวยจะไม่ใช่คนที่สวมใส่เสื้ อผ้าที่มีราคาแ พ งที่สุด

พวกเขาจะไม่ซื้อรถยนต์ที่ฉู ด ฉ าดและกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ ดรุ่นล่าสุด เพื่อนบ้านของคุณอาจเป็นมหาเศรษฐี แต่คุณจะไม่มีทางรู้

10 พวกเขามักมีคนสนับสนุน

คนรวยมักสร้างทีม พวกเขาไม่สามารถจัดการได้ทุกอย่ างด้วยตนเอง พวกเขาไม่ใช่คนฉลาดที่สุดในโลก หากพวกเขาไม่รู้จักอะไรพวกเขาก็ให้งานกับคนอื่นที่มีความรู้ในเรื่องนั้นมากกว่า

แล้วเพื่อนๆ คิดว่านิสั ยเหล่านี้น่าจะเป็นหนทางแห่งความสำเร็จหรือไม่ และมีนิสั ยแบบไหนอีกที่เพื่อนๆ อย ากแนะนำบอกเราใน ค อ มเ ม นต์ด้วยนะ

 

ขอบคุณ : NIXA