ข้อคิด

7 ความเห็นแ ก่ตัว เอาดีใส่ตัวเอง คนอื่นไม่เคยนึกถึง

นิสั ยเห็นแ ก่ตัวมี 2 สาเหตุใหญ่ๆ

สาเหตุที่ 1 เป็น สั น ด าน

คือ นิสั ยที่ติดตั วข้ าม ภ พข้ ามช าติมา ถ้าเจอประเภทนี้หนักหน่อย เมื่อเจอแล้วสิ่งที่ทำได้คือต้อง…ทำใจ

สาเหตุที่ 2 เป็นสาเหตุที่เกิ ดขึ้นในช าตินี้

คือ เกิ ดจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนรอบข้างไม่ดี การเลี้ยงดูไม่ดีก็เลยทำให้อาจจะต้องแ ย่ งชิ ง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ สั่งสมขึ้นมา แล้วกลายเป็นนิสั ยเห็นแ ก่ตัวอันนี้พอจะกล่อมเกลาได้แต่ต้องอดทน แต่ยังมีอีกหลายสาเหตุ ที่สามารถแยก ออกมาเป็นข้อๆ

7 ลักษณะคนเห็นแ ก่ตัว ที่ไม่เคยนึกถึงคนอื่น เอาแต่ตัวเอง

1. คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอด

ไม่ว่าจะทำอะไรหรือคิดอะไรก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจั ก ร ว าล

และคนอื่นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คิดที่ทำทุกครั้งแม้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่หยิบยื่นให้ก็ตาม

2. เอาแต่ใจตัวเอง

ไม่ว่าจะถกเถี ยง โ ต้แ ย้ ง เรื่องใดอยู่ก็ตาม สุดแล้วจะผู้ที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่ างใน แล้วแบบนี้จะขอความคิดเห็นทำไม

คือ แบบนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการคนที่มาสนับสนุนความคิดเท่านั้นแหละ

อย่ าถามให้เ ห นื่ อยเพราะสุดท้ายแล้วก็เลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ดี

3. ตัวเองก้าวก่ายเรื่องต่างๆ ได้แต่คนอื่นอย่ าแ ห ย ม

ตัวเองสามารถวิพ ากษ์วิจ ารณ์ คนอื่นได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ แต่ไม่ชอบให้ใครมาพูดหรือคิดเห็นต่าง

ย ามคนอื่นพูดหรือเตือนกลับ มองว่าเป็นการก้าวก่ายออกอาการอารมณ์เสี ย

4. ไม่เคยขอโ ท ษ

เป็นฝ่ายผิ ดแต่กลับมองว่าตัวเองถูก หรือ รู้ว่าตัวเองผิ ดแต่ไม่เคยขอโ ท ษและที่แ ย่กว่านั้น คือขอโ ท ษแบบไม่จริงใจ ขอโ ท ษแบบขอๆ ไปที

5. ไม่เคยช่วย หรือ ช่วยก็ทวงบุญคุณ

อย่ าคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่จะปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่ างโดยอ้างว่าเหนื่อยหรือทำมามากแล้ว

หรือช่วยก็เพียงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณ

6. อย ากให้คนอื่นเป็นอย่ างที่ต้องการ

เคยถามความต้องการของคนอื่นบ้างหรือเปล่า ต้องกินเหมือนกัน ต้องไปด้วยกันอันนี้ มันไม่ใช่แค่เห็นแ ก่ ตัวเท่านั้น

แต่ยังเข้าขั้นทำร้า ย จิ ตใจคนอื่นด้วย เพราะมันแสดงถึงว่าไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นมี

หรือสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่กลับอย ากให้เป็นอย่ างที่ต้องการไปเสี ยทุกอย่ าง

7. ห งุ ด ห งิ ดเมื่อไม่ได้ดั่ งใจ

ที่หนักไปกว่านั้น ไม่ว่าจะห งุ ด ห งิ ด มาจากไหนก็ตามมักจะมาระบายหรือห งุ ด ห งิ ดใส่คนอื่นอีกต่างหาก

เช่น การพูดประชดประชัน ตว าด เสี ยงดัง หรือใครไม่อินไปด้วยกับปัญหาที่เจอหรือสิ่งที่เล่าให้ฟัง

ก็มักจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเดียวกันอาจตามมาด้วยคำพูดประมาณว่า…“เข้าใจหรือยังล่ะ”หรือ“รู้สึกหรือยังล่ะว่าฉันรู้สึกยังไง”

 

ขอบคุณ : forlifeth