ข้อคิด

ข้อคิดชีวิต คิดในด้านบวก แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขขึ้นมากแล้ว

1. อย่ า ทำตัวไ ร้ค่า

ไม่ทำอะไรเลยในแต่ละวัน นั่งvี้เกี ยจ เฉื่ อยชา ควรขยันกระตือรือร้นทำงาน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ

อย่ าเป็นคนที่เกิ ดมาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิต ร กโลก แล้วจากไป ชีวิตคนเรามันสั้น คิดเอานะว่าจะทำตัวมีค่า หรือไม่มีค่าเลย

2. อย่ าเป็นคนคิดลบ

เพราะชีวิตจะแ ย่ไปหมดทุกเรื่อง มองไปทางไหนก็ไม่มีความสุข ห ร อ กนะ มีแต่จิตใจจะขุ่ นมั วชีวิตจะห่ว ยแต ก โลกจะโ ห ดร้ าย เลิ กเป็นพวกคิดลบ เถอะ

ไม่เคยคิดอะไรที่สร้างสรรค์ เอะอะก็คิดเชิงทำล าย แล้วสุดท้ายคงจะทำร้ ายตัวเอง

3. อย่ าหม ก มุ่ นกับความรัก

หากต้องการ อย ากได้ความรักดีๆ ก็ควรทำชีวิตให้ดีซะก่อนจริงไหม

อย ากได้คนรักดีๆ ทำตัวเองให้คู่ควรกับเขาหยุดแสวงหาเมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าในสายตาใครๆ

เพราะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูกทิ้ ง ขว้ างแค่นั้น

4. อย่ า อวดเก่ง

คนเก่งจริงต้องพูดน้อย และทำมาก อวดรู้น้อย เรียนรู้มาก

เพ้อเจ้อน้อย ผลงานมาก หากเจ๋งไม่จริง

ลดความหลงตัวเองลงมาบ้างก็ดี เพิ่มการพัฒนาตัวเองเข้าไป อย่ าทำให้คน ห มั่ นไ ส้นักเลย

5. อย่ าดีน้อยไป และเ ล วเกินไป

คนเรา เกิ ดมาบนโลกนี้ ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเ พ อร์เ ฟ คต์ ก็แค่อย่ าดีน้อยไปมีข้อดีอยู่บ้างก็พอ และอย่ าเ ล วมากไป มีข้อเสี ยนิดหน่อย

แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็เพิ่มความดี ลดความเ ล วเรื่อยๆ เพียงได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตนเองก่อน ต ๅ ย ก็ไม่เสี ยช าติเกิ ดแล้วล่ะ

6. อย่ าvี้ข ล าด

คิดอย ากจะทำอะไรก็ควรจะลงมือทำ ถึงจะรู้ข้อไหนที่เป็นข้อด้อย แล้วจะได้แก้ไข ไม่ใช่เอาแต่กลั วจนไม่กล้าทำอะไร ไม่ใช่ไม่ให้กลั ว แต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลั ว

อย่ ามั วแต่ฟังคนvี้ข ล าด พูดแบบนั้นแบบนี้ว่าไม่ให้ทำ

แล้วสุดท้ายจะเป็นvี้แ พ้ เหมือนคนที่พูดให้ดูคนกล้าคิดกล้าทำสิ กล้าล้ มเ ห ล ว เป็นตัวอย่ าง อย่ างมากแค่ ต ๅ ย ลุยโ ล ดเ ด้ อ..

7. อย่ าเห็นแ ก่ตัว

เราอยู่เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง นึกถึงใครบ้างนอกจากตนเอง คนเห็นแ ก่ตัวถือว่ามีชีวิตอยู่ก็ไ ร้ค่า

ถ้าไม่รู้จักใจกว้าง มีน้ำใจ หรือทำเพื่อคนอื่น ไม่ช้ าโลกจะเอาทุกอย่ างที่มีไปหมด

เมื่อเราหัดเป็นฝ่ายให้ เราก็ต้องได้รับสิ่งดีๆ จากคนอื่นเช่นกัน จงมีน้ำใจกับเพื่อน มนุษย์

8. อย่ ารักคนอื่นมากกว่ารักตนเอง

คนไม่เห็นค่า คนไม่รัก ไม่สนใจ ช่างเขาจะแ คร์ทำไม ลืมเลย ไม่ต้องสนใจเลย

คนดีๆ บนโลกมีอีกตั้งเยอะ รอเ พ ช รเ จี ยระไนเ ล อค่าปล่อยเศษฝุ่ นไ ร้ค่าไปจำไว้ อย ากให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเอง และคนเราจะไม่มีค่าจนกว่าจะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง

หากไม่ทำอะไรเลย ก็จงอย่ าเข้าใจผิ ด คิดว่าตัวเองนั้นดี และอย่ าไปมองคนอื่นในด้านที่ไม่ดีด้วยล่ะ

ต้นไม้ ไม่ได้มีเฉพาะสีเขียว ความสำเร็จของเรา

 ก็ใช่ว่าต้องเป็นไปในสิ่งเดียว กับคนอื่น..

 

ขอบคุณ : gangbeauty