8 แนวคิด แบบผู้หญิงติดดิน ดูออร่ าสวยจากภายใน

1. ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

ที่เป็นอยู่ อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอะไรที่ผ่านมาแล้ว เพราะอดีตก็คืออดีต

เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว ยิ่งมั วคิดถึงแต่เรื่องอดีตชีวิตยิ่งไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้

2. ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา

เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เช่นกัน

ไม่จำเป็นต้องซื้อ รถแ พ งๆ มาขับหรอก ความปลอดภั ย ใช้ชีวิตอย่ างไม่ประมาณ

3. ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดหรู

ไม่ติดของแ บร นด์เ น ม เคยเที่ยวเมืองนอก แล้วชอบซื้อของแ บ ร นด์เ น มทั้งหมด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่า ของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ยดายเงิน

เสี ยด ายท รั พ ย ากรโลก เป็นการรู้สึกว่าดีต่อใจเป็นอีกคนละแ ง่มุน

4. แต่งหน้าเบาๆ

ให้น้อยลงมาก รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแ ก่ และยังประหยัดเงินในการซื้อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

5. จงอยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอ

พอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และป ล อ ด ส าร พิ ษ ยังสามารถ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วยนะ

6. ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคม

ในตอนนี้ที่เป็นอยู่ เราทุกๆ คนมีเหตุผลของตัวเองเสมอ

จงใส่ใจและโ ฟกั สที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใครเขา

7. ไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญ

กับความสุขในระยะย าว เมื่อเลิ กงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราเอง

และเพื่อนที่สนิทกันมากๆ ถึงจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพนะ และเป็นการประหยัดเงินไปในตัวด้วย

8. ความโ ก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน

เราจึงเลือกไม่โ ก ร ธ ใครนานๆ ใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

ใช้ชีวิตในแบบของเรา เมื่อทำแล้วสบายใจสิ่งนั้นละคือความสุข

 

ขอบคุณ : postsara