ข้อคิด

25 ข้อคิด ชีวิตนี้มีสุข มีทุ กข์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา

1. เธอเก็บช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของวัน เอาไว้ไม่ได้ทำได้ สิ่งที่ทำได้ แค่รอให้มันเวียนกลับมา

2. นั่งอยู่สองคนแต่ไม่คุยกัน เงียบกว่า นั่งอยู่คนเดียว

3. รูปคู่บางรูป ดูเหงา เพราะไม่มีเราอยู่ในนั้น

4. บางครั้ง ความรักไม่ได้ลงเอยด้วยคนที่เรารักมากกว่า แต่ลงเอยด้วยคนที่ถูกจังหวะเวลามากกว่า

5. ความเ ห ง า มิได้ขึ้นอยู่กับความกว้างใหญ่ของพื้นที่รอบตัว มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างเล็กเล็กข้างข้างตัว

6. กลั วโอกาสใหม่ หรือ เสี ย ด ายความ ป ล อ ด ภั ยเก่าเก่า

7. ความห่างไกล เป็น ผ ง ชู ร ส ของความรักที่มากเกินไปก็ไม่ดี

8. เมื่อความรักหมดลง สิ่งที่เหลือ คือความพ ย า ย าม

9. อดี ต ยังปรากฏ ต ร าบ ที่ยังจดจำ

10. พ ย า ย ามเ ก ลี ย ด แปลว่ารัก

12. เคยไหม มีหนังสื อนับพั นเล่มในห้อง แต่ไม่มีเล่มที่อย าก อ่ าน

13. คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่เพราะไม่คุยกัน แต่เพราะไม่ฟังกัน

14. ความจริง วิ่ งไปดั กคนที่วิ่ งห นี มัน เสมอ

15. เหมือนกันทำให้สบายใจแตกต่างไป ทำให้ได้เปิดมุมมอง

16. การยอมรับว่าสิ่งที่พ ย า ย ามอยู่นั้นย าก อาจทำให้การตัดใจ เป็นไปได้ง่ายขึ้น

17. ทะเลกว้างขึ้นมาก เมื่อเดินทางไป เพี ยงลำพั ง

18. อย่ าตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่สดใสเกินไปนัก บ่อยครั้งที่ฝนตกตอนบ่าย

19. ฝันดีนะ ไม่ใช่ค าถ าเ ส กให้เจอเรื่องดีดีในฝัน แต่เป็นความหวังดีที่มอบให้กันครั้งสุดท้ายของวัน ในโลกความจริง

20. การไม่พบกัน ไม่ได้ทำให้ลืม มันแค่ไม่เพิ่มความทรงจำเท่านั้นเอง

21. ความใส่ใจ ทำให้สิ่งนั้นพิเ ศ ษ

22. รอคอยสิ่งที่รู้ว่ามาแน่ เวลากลับเดินช้ ากว่า รอคอยสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะมา

23. บางครั้ง กาลเวลามิได้ให้คำตอบ แต่มันทำให้เราเปลี่ยนคำถาม

24. ต้องตื่นก่อน จึงรู้ว่า ที่ผ่านมาคือความฝัน

25. คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนเดิม แต่ไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรู้จัก

 

ขอขอบคุณที่มา : love.campus